สมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกหารือสสส.ร่วมมือระดับภูมิภาค

โดย
| |
อ่าน : 12,084

สมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกร่วมหารือกับ สสส. ถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

   

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. ได้มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจากสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Heart Network (APHN)) ประกอบด้วย Rohan Greenland เลขาธิการ และ Miki Nakamura เลขานุการบริหาร เพื่อร่วมหารือถึงการทำงานด้านการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของ สสส. รวมถึงการเพิ่มบทบาทของสมาคมฯ ในระดับภูมิภาคด้วย

สมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiovascular Diseases (CVD)) โดยมีสมาชิกครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ คูเวต มาเลเซีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย

Rohan ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องขยับจากยุทธศาสตร์ตั้งรับไปสู่การมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจที่จะมาพร้อมกับการบูรณาการในอนาคตอันใกล้ในภูมิภาค ในการนี้ ดร.สุปรีดา ได้แลกเปลี่ยนถึงการทำงานในประเด็นโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases (NCD)) ของ สสส. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านต่างๆ รวมถึงแนะนำภาคีเครือข่ายของ สสส. ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค เพื่อทำงานร่วมกับสมาคมฯ ต่อไปในอนาคตด้วย

 

 

ที่มา : สสส.

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม