อย.แนะเลือกสินค้า OTOP มอบเป็นของขวัญปีใหม่

โดย
| |
อ่าน : 7,465

อย.แนะประชาชน เลือกของขวัญที่เป็นสินค้า otop เพราะนอกจากจะได้มอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันแล้ว ยังได้ร่วมส่งเสริมอาหารพื้นเมืองที่แปรรูปและได้คุณภาพมาตราฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี และยังเป็นการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่อาจปนเปื้อนด้วยสารเคมี อีกด้วย

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะนำผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ โดยขอให้สนับสนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop) เนื่องจากขณะนี้ อย.ได้ส่งเสริมให้อาหารพื้นเมือง otop ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายและเป็นที่นิยมบริโภคให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในขั้นต้นจาก อย.หรือ จีเอ็มพีขั้นต้น (primary gmp)

นพ.บุญชัย กล่าวว่า อย.ได้กำหนดให้สถานที่ตั้งและอาคารผลิตส้นค้า otop ต้องสะอาด ไม่สะสมสิ่งปฏิกูล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องง่ายต่อการทำความสะอาด ไม่เป็นสนิม โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจุ มีการคัดเลือก ควบคุม เก็บรักษาอย่างเหมาะสม การสุขาภิบาล เช่น น้ำที่ใช้ในสถานที่ผลิตต้องเป็นน้ำสะอาด มีวิธีกำจัดขยะที่เหมาะสม มีวิธีการดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคารสถานที่เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตอย่างเหมาะสม และผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรค เป็นต้น

“ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ otop และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเองหรือเลือกผลิตภัณฑ์ให้ทางร้านจัด เพราะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ มีความจำเป็นต่อการบริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดีไม่หมดอายุ ขอให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน primary gmp” นพ.บุญชัย กล่าว

ส่วนกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้า อย.ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสินค้าในกระเช้าของขวัญต้องมีฉลากแสดงข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่ายและข้อความต้องแสดงรายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหากพบว่าการจำหน่ายไม่เป็นไปตามประกาศเช่น ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และหากจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุหรือมีการปนเปื้อนวัตถุอันตรายจะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุหรือไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ขอให้แจ้งที่สายด่วน อย.โทร.1556

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม