ในหลวง ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ

| |
อ่าน : 3,116

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ในหลวง ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ thaihealth

เมื่อ 40 ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯยังพื้นที่ภาคเหนือ ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่ต้องปลูกฝิ่นเลี้ยงชีพ พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริให้ปลูกผักเมืองหนาวแทนไร่ฝิ่น มีฟันเฟืองมากมายที่ช่วยกันสานต่อให้แนวพระราชดำริต่อยอดออกมาเป็นรูปธรรม นอกจากองค์ความรู้ทางการเกษตรแล้ว การศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเดินคู่กัน

"ครูเรียม" นางเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ครูดอยในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันได้มาบอกเล่าเรื่องราวของเธอในงาน "โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน" ทำความดีเพื่อสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับธนาคารจิตอาสาจัดขึ้น

ครูเรียม เล่าว่า เมื่อ 30 ปีมีความฝันที่จะไปสอนหนังสือให้กับ เด็กบนดอย จึงไปสมัครเป็นครูที่โรงเรียนบ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ของดอยอ่างขาง สมัยนั้นจัดว่าเป็นพื้นที่ล่อแหลมจากกองกำลังติดอาวุธ ปัญหายาเสพติด ไปโรงเรียนไม่มีเด็กนักเรียนมาให้สอนท้อแท้หวาดกลัวสารพัด จนในที่สุดตัดสินใจจะละทิ้งอุดมการณ์

"แต่เมื่อมองเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านขอบด้งที่ไร้เด็กนักเรียนก็เหมือนกับได้สบกับสายพระเนตรของพระองค์จึงตัดสินใจสู้ต่อ" ครูเรียม เล่าด้วยน้ำเสียงสะอื้น

ในหลวง ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ thaihealth

ความเป็นครูของครูเรียมเปี่ยมล้น เปลี่ยนความท้อถอยมาเป็นพลัง เมื่อไม่มีนักเรียนมาโรงเรียนเธอเดินทางไปหานักเรียนกลางไร่ข้าว ไร่ฝิ่นเพื่อจะสอนให้ชาวไทยภูเขาได้รู้ภาษาไทย ใช้วิธีนำขนมไปแจก เด็กๆ คุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความคุ้นเคย และนำโครงการหลวงมา ส่งเสริมด้วยการเปิดสอนกลางแปลงนา แปลงผักเพื่อเป็นห้องเรียนธรรมชาติ และปลูกดอกคาร์เนชั่นขายเพื่อเป็นรายได้ให้เด็ก

"ในวันที่ 11 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาที่บ้านขอบด้ง และเข้ามาที่อาคารศิลปาชีพมาดูเด็กปั้นดินน้ำมันและเขียนภาษาไทย พระองค์ท่านดูแล้วก็เสด็จออกไปดูแปลงดอกคาร์เนชั่น และพระราชทานเงิน 3 พันบาทเป็นค่าโรงเรือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสฝากถึงครูและเด็ก ๆ ว่า ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วย ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ จากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่า จะอยู่บนดอยจนเกษียณ อยู่เพื่อบอกกล่าวกับคนทั่วไปให้รู้ว่า พระองค์ท่านได้ทำอะไรให้ที่นี่บ้าง และขณะนี้กำลังทำพิพิธภัณฑ์เรื่องราวชุมชนบ้านขอบด้งกับพระเจ้าอยู่หัวของไทย ผู้ทรงอยู่ในหัวใจคนบ้านขอบด้งเสมอมา" ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง เล่าด้วยน้ำเสียงตื้นตันความดี ความเพียร ความซื่อสัตย์ คือหลักใหญ่ใจความของพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนำให้เกิดขึ้นกับคนไทย

คุณลุงศรีวิชัย ทรงสุวรรณ อายุ 72 ปีอดีตข้าราชการเกษียณ ชาวจ.ราชบุรี เป็นคนไทยผู้โชคดีที่ในหลวงเคยมีพระราชปฏิสันถารด้วย ได้ออกมาเล่าถึงความทรงจำในครั้งนั้นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดกิจกรรม "เลิกเหล้าตลอดชีวิต...ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน" โดยมีอดีตนักดื่ม 70 คนร่วมกล่าวปฏิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิต

ในหลวง ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ thaihealth

ลุงศรีวิชัย เล่าว่า เมื่อ 45 ปีที่แล้ว พระองค์เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาถวายผ้าพระกฐินที่วัดเขาวัง อ.เมืองราชบุรี จึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯพระองค์ตรัสถามถึงงานที่ทำ อายุ การศึกษา ตนจึงได้กราบบังคมทูลว่า "ผมอายุ 27 ปี ทำหน้าที่พนักงานขับรถ เรียนจบชั้น ป.4" จากนั้นพระองค์รับสั่งว่า "จงหาทางศึกษาต่อเพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน" ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่า"รับสั่งพระองค์ท่านไปแล้วต้องนำไปปฏิบัตินะ" และต่อมาปี 2515 ได้เข้าเฝ้าฯรับเสด็จพระองค์ที่วัดดอยตูม ทรงตรัสถามอีกว่า "ไปเรียนแล้วหรือยัง ขอให้มีความพยายาม มันจะมีอุปสรรคเพราะเราอายุเยอะแล้ว แต่ถ้าพยายามเราจะผ่านไปได้ มีอุปสรรคอะไรให้บอก" จังหวะนั้นน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปีติ

ลุงศรีวิชัยเล่าว่า ได้เริ่มเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่ (กศน.) และเรียนต่อจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาด้านการศึกษาอยู่หลายปี จนได้เป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดราชบุรี ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่าน

ทั้งเรื่องราวของครูเรียมและลุงศรีวิชัย สะท้อนให้เห็นว่าความดีต้องประกอบไปด้วยความเพียร เพราะความดีนั้นทำยาก แต่ถ้าได้ทำแล้วจะมีสิ่งดีงามตามมาเสมอ ให้คนนั้นรู้สึกและสัมผัสได้ด้วยใจ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นสัญลักษณ์การทำความดีและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สสส.จึงเชิญชวนประชาชน ในการทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยร่วมกับธนาคารจิตอาสา พัฒนาพื้นที่กลางเพื่อสานพลังจิตอาสาผ่านทางเว็บไซต์ www.Palangpandin.com แบ่งปันเรื่องราวกิจกรรมอาสาทำดี เมื่อทำดีแล้วติดแฮชแทค #palangpandin ลงมือทำความดีเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม