'นาหลวง' ร่วมกันลดขยะ-แก้สิ่งแวดล้อม

| |
อ่าน : 3,037

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

\'นาหลวง\' ร่วมกันลดขยะ-แก้สิ่งแวดล้อม thaihealth

‘บ้านนาหลวง’ ร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ สสส. แก้ปัญหาและสร้างสุขในชุมชน

นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภา อบต. สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาใหญ่ของบ้าน นาหลวง หมู่ 4 ต.สะเอียบ ทุกอย่างถูกนำไปทิ้งที่หลุมฝังกลบหมด ตั้งแต่เศษใบไม้ พลาสติก ขวดแก้ว ไปถึงขยะอันตรายที่เป็นบรรจุภัณฑ์สารเคมี ยังไม่ทันครบปีหลุมฝังกลบก็เต็ม ต้องขุดใหม่เรื่อยๆ และเมื่อเห็นถึงพิษภัยที่ปนเปื้อนในดินและน้ำก็สายเกินแก้ ไม่สามารถหาพื้นที่ใหม่รองรับได้ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่สูง หากย้ายหลุมกำจัดขยะไปฝังกลบใต้หมู่บ้าน ก็ยังอยู่เหนือหมู่บ้านอื่นๆ อีกหลายแห่ง ซึ่งไม่ยินยอมให้ทิ้งขยะในบริเวณนั้น

\'นาหลวง\' ร่วมกันลดขยะ-แก้สิ่งแวดล้อม thaihealth

นายประเสริฐ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บ้านนาหลวงเคยได้ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการชุมชนบ้านนาหลวงปลอดบุหรี่มาก่อน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงขอรับการสนับสนุนอีกครั้งจัดการปัญหาขยะรณรงค์คัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะมีพิษ แล้วพอได้ปริมาณมากพอก็ขายหาเงินสร้างอาคารคัดแยกขยะ จัดผ้าป่าขยะขายนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อขยะภายในหมู่บ้านต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม