ชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ

| |
อ่าน : 18,152

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ thaihealth

แฟ้มภาพ

นานาชาติชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ชี้เป็นความสำเร็จก้าวแรกของปฏิญญากรุงทพฯ ทึ่งทำงานเร็ว-เห็นผลเป็นรูปธรรม 

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธของทำเนียบรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 หรือ ISPAH 2016 Congress ที่ไทย โดยสสส. เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วม และองค์การอนามัยโลกเป็นผู้สนับสนุนหลักว่า ประเทศไทยร่วมจัดทำประกาศปฏิญญากรุงเทพฯและประกาศดำเนินการตามข้อเรียกร้องในปฏิญญาดังกล่าว  ซึ่งต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งหากทำได้สำเร็จคนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้อย่างแน่นอน  และยังจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (sustainable development goals) ในด้านอื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข  อยู่ระหว่างการยกร่างยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ  เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะเป็นแนวทางการทำงานให้แก่กระทรวงต่างๆ และทุกภาคส่วน ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายได้ตามบริบทต่างๆ ได้มากขึ้นพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะเป็นแนวทางการทำงานให้แก่กระทรวงต่างๆ และทุกภาคส่วน ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายได้ตามบริบทต่างๆ ได้มากขึ้น

ชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ thaihealth

ศ.ดร.ฟิโอน่า บูล ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางกาย (The International Society for Physical Activity and Health - ISPAH) กล่าวในการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 9 (9th Global Conference on Health Promotion, Shanghai 2016) ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก(WHO) ระหว่าง 21-24 พ.ย. 2559 ว่า ขอขอบคุณรัฐบาลไทย และ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกาย เห็นได้ชัดเจนว่า ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและทำทันที ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)  ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน การออกกำลังกายเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการดำเนินการอย่างจริงจังเข้มข้น ดำเนินควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ เพื่อทำให้การมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นและดำเนินไปอย่างยั่งยืน ลดปัญหาโรค NCDs เชื่อว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของรัฐบาล และทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ thaihealth

ดร.พูนาม ซิงห์ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและใต้ กล่าวว่า "ขอขอบคุณ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไทย ที่ให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีดี เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นและผลิตภาพที่เพิ่มพูนของประชาชนไทยนับล้านคนการประกาศนโยบายเช่นนี้ถือเป็นการลงทุนที่ดี ที่ผลตอบแทนที่สูงมากกลับคืนสู่สังคมไทย และจะทำให้ข้าราชการเป็นต้นแบบอันดีของประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงประเทศไทยเป็นต้นแบบของนานาประเทศทั่วโลก นอกจากนั้น นี่นับเป็นการสร้างมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ปัจจุบันกลายเป็นฆาตกรอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตผู้คนในโลก  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย  ดังเช่นที่รัฐบาลไทยดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและทำทันทีนี้ ถือเป็นก้าวแรกของปฏิญญากรุงทพฯ (Bangkok Declaration) ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้ประกาศในการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 6 ที่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม