รอบสุดท้าย ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’

โดย
| |
อ่าน : 2,305

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ภาพประกอบจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

รอบสุดท้าย ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ thaihealth

รอบสุดท้าย คัดเลือก ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ระดับ ‘จังหวัด’ สู่ระดับ ‘ประเทศ’

ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560  ซึ่งเป็นการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งเข้าสู่กระบวนการที่คณะกรรมการคัดเลือกฯในระดับจังหวัดจะเสนอรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศว่า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสแกนครูดีให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วในประเทศไทย แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นชิ้นงานที่สะท้อนแง่มุมที่น่าสนใจของครูที่ได้รับเสนอชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ข้อเขียนจึงเป็นสิ่งที่ทำให้รู้จักครูได้มากกว่าผลงานที่อยู่ในเล่มเอกสาร

ซึ่งขั้นตอนนี้นับเป็นรอยต่อสำคัญในการนำเสนอครูในทุกมิติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในระดับจังหวัดจึงเป็นบุคคลสำคัญในการนำเสนอคุณความดีของครูในจังหวัดของท่านให้เป็นที่ประจักษ์โดดเด่น ขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการคัดเลือกครูดี โดยยึดฐานจังหวัดเป็นที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนจุดจัดการจากการคัดเลือกครูจากส่วนกลางเป็นการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้คัดเลือกครูดีในท้องถิ่นด้วย

รอบสุดท้าย ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ thaihealthทั้งนี้ ดร.เบญลักษณ์ยังกล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต จากการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมิโอ) ครั้งที่ 39 ซึ่งมีวาระพิเศษโดยเชิญผู้แทนระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในแต่ละประเทศมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ยกย่องรางวัลนี้เทียบเท่ากับรางวัลครูที่สูงสุดในระดับชาติ เช่น รางวัล Presidential award ของประเทศสิงคโปร์

โดยแต่ละประเทศจะมีการเพิ่มเกณฑ์ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาครูในประเทศ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับครูที่ดูแลเด็กที่ขาดโอกาส และต้องการการดูแลเป็นพิเศษให้ทั่วถึง เช่น ประเทศบรูไนให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความบกพร่องในทุกประเภท โดยทุกประเทศมั่นใจว่าจะสามารถส่งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลได้ภายในเดือนมีนาคม 2560 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก  www.PMCA.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม