พัฒนาชุมชนมุสลิมตัวอย่างด้านสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 2,879

ที่มา : แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย

พัฒนาชุมชนมุสลิมตัวอย่างด้านสุขภาวะ thaihealth

แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนรักษ์สุขภาวะ

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบ้านทอนตรน ต.คลองทราย อ.กงหรา จ.พัทลุง ซึ่งชุมชนบ้านทอนตรนเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยเพื่อพัฒนาชุมชนมุสลิมตัวอย่างด้านสุขภาวะ

พัฒนาชุมชนมุสลิมตัวอย่างด้านสุขภาวะ thaihealthที่ตั้งของชุมชนล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและป่าไม้ที่เขียวขจี อากาศบริสุทธิ์สดชื่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และอบอวนไปด้วยมิตรภาพของคนในชุมชน ที่ชวนน่าหลงไปแก่ผู้ที่ได้ไปเยือนและสัมผัส

ชุมชนรักษ์สุขภาวะเป็นโครงการพัฒนาชุมชนโดยใช้วิถีของคนในชุมชนมีการดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การรณรงค์การขัดแยกขยะ (การเพิ่มมูลค่าขยะ) การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน(การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงผึ้ง) การสร้างฝายน้ำเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และการสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนเช่นกองทุนข้าวสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับชุมชน

ศ.ดร.อิศรา ผู้จัดการแผนงานฯ ได้เดินเยี่ยมชาวบ้านและฐานการเรียนรู้ต่างๆในชุมชน พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชน และการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนในอนาคตอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม