ภารกิจสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพ ประชุมกิจกรรมทางกาย

| |
อ่าน : 2,155

ภารกิจสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพ ประชุมกิจกรรมทางกาย thaihealth

ในเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยได้รับหน้าที่สำคัญ ในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016 : ISPAH 2016 Congress) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่การประชุมนี้ได้ถูกจัดขึ้นในเอเชียและประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกทม.เป็นเจ้าภาพร่วม โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ความพิเศษของการประชุมนี้คือ มีผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกายระดับโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน จากกว่า 80 ประเทศ ซึ่งจะมี​บทคัดย่องานวิจัยส่งเข้าร่วมกว่า 600 เรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์และความสำคัญของกิจกรรมทางกายในระดับโลก ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจะช่วยให้ทราบปัญหาสถานการณ์ และนำไปสู่การนำเสนอนโยบายกิจกรรมทางกายในระดับประเทศต่อไป

เพื่อให้เข้าใจในเรื่องความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกาย ​ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ISPAH 2016 Congress ให้ความกระจ่างว่า นับวันปัญหาสาธารณสุขปัจจุบันที่เกิด​จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งสำคัญคือ พฤติกรรม​ของคนปัจจุบัน ที่กินอยู่ด้วยความเสี่ยง ที่สำคัญ คือ พบว่า  คนยุคนี้​ถูกตรึงไว้กับหน้าจอ จนเกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ​​แต่ละวันพบว่าคนจะใช้เวลาติดจอ​  6-7 ชั่วโมง โดยรวมแล้วมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง​​ 13.42 ชั่วโมง

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังพบว่า ประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 1 ใน 4 ยังมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน ส่วนในเด็กที่ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ก็พบว่าเด็กอายุ 12 - 13 ปี ยังมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ซึ่ง WHO คาดคะเนว่า ถ้าคนเรามีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ จะเป็นสาเหตุ​การเสียชีวิตของประชากรโลกถึงร้อยละ 5.5 หรือประมาณ 3.2 ล้านรายต่อปี

ทำให้แต่ละปีประชากรโลก 35 ล้านคน ต้องเสียชีวิตไปเพราะโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ความดัน มะเร็ง เบาหวาน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมของเราเองทั้งการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม ความเครียดสะสม สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ​

ภารกิจสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพ ประชุมกิจกรรมทางกาย thaihealth

คำว่า ​“กิจกรรมทางกาย จึงเป็นคำที่เริ่มรู้จักมากขึ้น จากเดิมที่เน้นว่า คนเราต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที แต่กิจกรรมทางกาย กล่าวง่ายๆ ก็คือ ทุกกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย เพราะทางวิชาการพบข้อมูลสำคัญ​จากผล​การวิจัยจากต่างประเทศพบว่า การอยู่นิ่งๆ ​เกิน 2 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูทีวี เรียนหนังสือ หรือ ทำงาน เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยง​ให้เกิดโรคต่างๆ ​ ซึ่งทางการแพทย์​ยังพบว่า​​เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยง​เกิดโรคมะเร็งลำไส้อย่างชัดเจน​​ ​​

ภารกิจสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพ ประชุมกิจกรรมทางกาย thaihealth

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) จึงมี​คำจำกัดความว่า คือ “การเคลื่อนไหวอะไรก็ได้ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่” แบ่งได้เป็น 3 ระดับ

ระดับเบา : การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน​ เป็น​ระดับ​การเคลื่อนไหวน้อยมาก เช่น การยืน การนั่ง ​​การเดินระยะทางสั้นๆ

ระดับปานกลาง : ​การเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีความหนักและเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินเร็ว ขี่จักรยาน การทำงานบ้าน มีชีพจรเต้น 120-150 ครั้ง ระหว่างที่เล่นยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ และมีเหงื่อซึมๆ

ระดับหนัก : ​การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่อง โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง การเดินขึ้นบันได การออกกำลัง มีระดับชีพจร 150 ครั้งขึ้นไป จนทำให้หอบเหนื่อย และพูดเป็นประโยคไม่ได้

โดยได้ระบุเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัย คือ เด็ก อายุ 6-17 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายวันละ 60 นาที หรือ 420 นาที ต่อสัปดาห์​ ​​ผู้ใหญ่ อายุ 18-64 ปี ควรมีกิจกรรมทางกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ กิจกรรมระดับเหนื่อยมาก 75 นาที  ​และ​ผู้สูงอายุ อายุเกินกว่า 64 ปี ควรมีกิจกรรมทางกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกการทรงตัว

​​เป้าหมายในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้น ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อธิบายว่า ​การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้ถูกบรรจุอยู่ 1 ใน 9 ประเด็นที่ WHO ได้กำหนดเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ทั้งโลกจะขับเคลื่อนไปร่วมกัน ​เพื่อให้​ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งลงให้ได้ ร้อยละ 10 ภายในปี 2025 หรืออีก 9 ปี ซึ่ง​แต่ละประเทศเริ่มมีนโยบายเรื่องการเพิ่มกิจกรรมทางกาย​ขึ้น

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ได้เริ่มกำหนดเป้าหมายการทำงานวาระนี้แล้วเช่นกัน​ ​​สสส.​ โดยแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มียุทธศาสตร์การทำงานที่สำคัญ ด้วยการผลักดันให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2564 คนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป ต้องมีกิจกรรมทางกายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80และภายในปี 2562 ลดความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ10

“การจัดประชุมนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกายจากทั่วโลกเข้าร่วม เป็นการส่งสารออกไปทั่วโลกให้เกิดการตื่นตัวและเข้าใจมิติใหม่ของกิจกรรมทางกาย  ในส่วนของประเทศไทย เชื่อว่าจะมีผลอย่างมากต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติด้านกิจกรรมทางกาย เกิดการขับเคลื่อนในประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับหลายๆประเทศทั่วโลก ที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว” ดร.นพ.ไพโรจน์ ​เผย

การจะขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเพราะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง โดยเฉพาะการทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้คนหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง และคนรอบข้าง จึงจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก  เมืองหลวง  ท้องก่อนกำหนด  เครือข่ายตำบลสุขภาวะ  กลางแจ้ง  พัฒนาอาชีพ  สารปรอท  สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  ปัญหาการวิวาทรุนแรงวัยเรียน  ฝึกจำ  อุปกรณ์การเดิน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ท้องอืด ท้องเฟ้อ กระเพาะอาหาร ภาวะเครียด พักผ่อน อาหารไขมันสูง กาแฟ น้ำอัดลม ฟองอากาศ ลำไส้  family awards  สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  ชุมชนและสิ่งแวดล้อมดี  ตัวเย็น  สารไลโคปีน  โรค Pokkuri  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม