'เจนวาย' กับความสุขทางการเงิน

| |
อ่าน : 4,924

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'เจนวาย\' กับความสุขทางการเงิน thaihealth

กลุ่มเจนวายเป็นวัยที่เกิดมาในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู ครอบครัว มีความพร้อมด้านการเงิน และเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย คนเจนวายส่วนใหญ่จึงถูกมองว่า เป็นพวก "วัตถุนิยม" และใช้เงินเก่ง

ทำให้หลายคนกังวลกับการใช้ชีวิตของคนเจนวาย ที่ไม่คิดถึงอนาคต ไม่เก็บออม ยอมเป็นหนี้เพื่อใช้ชีวิต ตามกระแส จากข้อมูลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ระบุว่า คนเจนเอ็กซ์และเจนวาย เป็นกลุ่มที่ต้องจับตา "หนี้เสีย" ในทุกประเภทสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มเจนวายที่มีหนี้เสียจากสินเชื่อบัตรเครดิตและ สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภค จากข้อมูลรายงานสุขภาพคนไทยพบว่า เจนวายใช้จ่ายด้านอาหารสูงสุดถึง 77% ของ รายจ่ายทั้งหมด โดยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหารสำเร็จมากขึ้น รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือนมากที่สุดถึง 38% การขาดทักษะทางการเงินหรือวางแผนการเงินที่ดีย่อมทำให้ชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงประสิทธิภาพการทำงานแปรปรวนได้ ซึ่ง Happy Money หรือความสุขทางการเงิน ถือเป็น 1 ใน 8 ของบันไดสู่การสร้างความสุขขององค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

ในการประชุมประชารัฐภาคสังคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงสนใจที่จะเข้าร่วมให้ความรู้ถึงทักษะทางการเงินในกลุ่มวัยทำงานเหล่านี้ โดยมีเคล็ดลับการสร้างสุขภาพการเงินที่ดี 2 คีย์เวิร์ด นั่นคือ "หาเป็น" และ "ใช้เป็น"

\'เจนวาย\' กับความสุขทางการเงิน thaihealth

 จากการทบทวนองค์ความรู้แนวทางการสร้างสุขทางการเงิน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า ความเชื่อเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลกับความสุข ทางการเงินมีความสอดคล้องกัน

แต่การมีความสุขทางการเงิน ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมาย เพียงกินอยู่อย่างพอดี มีเงินใช้ตามฐานะ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ที่สำคัญคือการรู้จักสุขภาพทางการเงินของตนเอง ภายใต้ความรู้ 4 ประการ สู่ความมั่งคั่ง นั่นคือ รู้หา (หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้) รู้เก็บ (เก็บออมก่อนใช้จ่าย) รู้ใช้ (ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม) และรู้จักขยายดอกผล (ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม) ตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่มุ่งสร้างสุขแก่พนักงานและมีความ โดดเด่นในเรื่องการสร้างสุขทางการเงินที่ดี จากแนวคิด Happy workplace ร่วมกับ สสส. อย่างโครงการ "เซียนออมเงิน" ของ ไร่กำนันจุล ซึ่งพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจการบริหารจัดการการเงินและการออมเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัว จึงมีการฝึกให้พนักงานเรียนรู้วิธีบริหารเงินอย่างถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำกิจกรรมออมเงิน ดึงบุคคลต้นแบบในบริษัทมากระตุ้นให้เห็นคุณค่าของการออม มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการออม และสลากออมสินให้กับพนักงาน หน่วยละ 50 บาท เพื่อสร้างวินัยในการใช้เงิน พร้อมกับยกย่องบุคคลต้นแบบให้เป็นเซียนการออม

ผลที่ได้คือ พนักงานรู้จักวิธีบริหารจัดการการเงิน มีวินัยในการออมเงินมากขึ้น มีความสุขทางการเงิน และยังส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมการทำงาน โดยมีวินัยมากขึ้น ทำงานด้วยความสุข หมดกังวล เช่นเดียวกับริษัท ยูนิเท็กซ์และกาเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมปลอดหนี้มีสุข เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในวัยสร้างครอบครัวและวัยใกล้เกษียณ บริษัทจึงใช้มาตรวัดความสุขของพนักงาน (Happinometer) ทำให้พบว่าในบรรดาความสุขทั้ง 8 พนักงานมีความสุข ทางการเงินน้อยที่สุดจากปัญหาหนี้สิน  เนื่องจากบริษัทมีวัสดุเหลือผลิตจึงมีนโยบายคัดแยกขยะและส่งเสริมให้พนักงานนำมาประดิษฐ์เพื่อเป็นรายได้เสริม และเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบจึงจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใช้หลักการออมก่อนใช้และเพิ่มรายได้พิเศษด้วยการสอน อาชีพเสริม เริ่มวางแผนการเงินเสียแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพการเงินที่ดีแก่ ตัวเองและครอบครัวในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม