แก้ปัญหาโภชนาการเด็กไทย

| |
อ่าน : 5,522

กรมอนามัย ผนึกกำลังเครือข่ายประชาสังคมและท้องถิ่น แก้ปัญหาโภชนาการเด็กไทย ที่เกิดจากอาหารในโรงเรียนและนิสัยการรับประทานอาหารไม่ได้คุณภาพ

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่ที่เครือข่ายครูทั่วประเทศ เฝ้าระวังผลกระทบจากอาหารต่อเด็กนักเรียนในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 5 ที่พบว่าอาหารในโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานอาหารคุณภาพ ซึ่งเป็น 1 ในสาเหตุหลัก ที่ทำให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหารสำคัญหลายตัว ทั้งวิตามิน ธาตุเหล็กและไอโอดีน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายขาดภูมิต้านทานโรคและสติปัญญาไม่พัฒนาเต็มศักยภาพ ล่าสุดยังพบเด็กไทยมีระดับความฉลาดทางสิตปัญญา(iq)ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและต่ำกว่าประเทศอื่นในทวีปเอเซีย ซึ่งลำพังแต่ละโรงเรียนไม่สามารถจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่มีคุณภาพในงบประมาณที่จำกัดได้ ดังนั้น กรมอนามัยพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านวิชาการ ผ่านสื่อนวัตกรรมของกรม การอบรมเพื่อให้บุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้และมีการประเมินพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดอาหารเสริมที่มีความจำเป็นแก่เด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น ยาเสริมธาตุเหล็ก โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่เด็กทุกคน และมีการควบคุมอาหารว่าง อาหารที่ไม่มีประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ด้านนายสง่า ดามาพงศ์ เครือข่ายโภชนาการสมวัย กล่าวว่า การพัฒนาระบบการจัดอาหารในโรงเรียนของไทย ถือเป็นความท้าทายของสังคม ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องตระหนักและผนึกกำลังแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะคุณภาพของเด็ก หมายถึงคุณภาพของประเทศในอนาคตด้วย

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม