แก้ปัญหาโภชนาการเด็กไทย

| |
อ่าน : 3,393

กรมอนามัย ผนึกกำลังเครือข่ายประชาสังคมและท้องถิ่น แก้ปัญหาโภชนาการเด็กไทย ที่เกิดจากอาหารในโรงเรียนและนิสัยการรับประทานอาหารไม่ได้คุณภาพ

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่ที่เครือข่ายครูทั่วประเทศ เฝ้าระวังผลกระทบจากอาหารต่อเด็กนักเรียนในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 5 ที่พบว่าอาหารในโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานอาหารคุณภาพ ซึ่งเป็น 1 ในสาเหตุหลัก ที่ทำให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาเด็กมีภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหารสำคัญหลายตัว ทั้งวิตามิน ธาตุเหล็กและไอโอดีน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายขาดภูมิต้านทานโรคและสติปัญญาไม่พัฒนาเต็มศักยภาพ ล่าสุดยังพบเด็กไทยมีระดับความฉลาดทางสิตปัญญา(iq)ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและต่ำกว่าประเทศอื่นในทวีปเอเซีย ซึ่งลำพังแต่ละโรงเรียนไม่สามารถจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่มีคุณภาพในงบประมาณที่จำกัดได้ ดังนั้น กรมอนามัยพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านวิชาการ ผ่านสื่อนวัตกรรมของกรม การอบรมเพื่อให้บุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้และมีการประเมินพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการในหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดอาหารเสริมที่มีความจำเป็นแก่เด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น ยาเสริมธาตุเหล็ก โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่เด็กทุกคน และมีการควบคุมอาหารว่าง อาหารที่ไม่มีประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ด้านนายสง่า ดามาพงศ์ เครือข่ายโภชนาการสมวัย กล่าวว่า การพัฒนาระบบการจัดอาหารในโรงเรียนของไทย ถือเป็นความท้าทายของสังคม ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องตระหนักและผนึกกำลังแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะคุณภาพของเด็ก หมายถึงคุณภาพของประเทศในอนาคตด้วย

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม