ผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1

โดย
| |
อ่าน : 2,521

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1 thaihealth

เปิดค่ายผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1 ระดับอุดมศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ สวนสัตว์สงขลา รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง ตัวแทนแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1 ระดับอุดมศึกษา โดยมีแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 43 คน

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปตามเนื้อหารายวิชาด้วยกัน เช่น ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ฟาฏอนี อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี อาจารย์อุสมาน ราษฎร์นิยม เลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา อาจารย์รชฏ สาตราวุธ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่บรรดาผู้นำยุวชนสร้างสุข รุ่นที่1/2559 ระดับอุดมศึกษา

ตลอดระยะเวลาอบรมมีกระบวนการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงศักยภาพและภาวะผู้นำออกมาให้เห็นได้อย่างอิสระ ทั้งการนำละหมาดที่จะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนในการเป็นผู้นำละหมาดตลอดเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลา การเทศนาหลังละหมาดทั้ง 5 เวลา ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องออกมา ร่วมไปถึงก่อนเริ่มและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของทุกๆวันด้วย โดยหลักแล้วผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะต้องมีส่วนร่วมกับกระบวนการและกิจกรรมทุกอย่างตลอดระยะเวลาค่ายครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม