ชวนคนกรุง “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่”

| |
อ่าน : 4,966

 

กทม.ชวนคนกรุงเมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ โทร. เรียก 1555 ประสานศูนย์แท็กซี่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งคน-รถถึงบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ สจส.ตั้งวอร์รูมรับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” โดยมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กองบังคับการตำรวจนครบาล มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และสหกรณ์แท็กซี่จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ สหกรณ์ปทุมวันแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ จำกัด สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด บริษัท รวมแท็กซี่ไทย จำกัด บริษัท โฮวาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สหกรณ์ภูมิพลังแท็กซี่ จำกัด และบริษัท นครชัยทรานสปอต์เตชั่น จำกัด ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโดยเฉพาะการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (7 วันระวังอันตราย) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2555 - 2 ม.ค.2556 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรจากผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ขับขี่ยานพาหนะ โดยเปิดให้บริการจัดส่งผู้โดยสารพร้อมยานพาหนะ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งผู้โดยสารพร้อมยานพาหนะให้ฟรี ขณะที่การบริการจัดส่งผู้โดยสารอย่างเดียว สหกรณ์แท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 8 ศูนย์ จะให้บริการโดยคิดค่าโดยสารตามระยะทาง ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการ สามารถใช้บริการผ่านสายด่วน กทม.โทร.1555 เป็นศูนย์รับเรื่อง โดยทางศูนย์จะประสานงานกับศูนย์วิทยุแท็กซี่ หรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดส่งรถแท็กซี่ หรือเจ้าหน้าที่ไปรับพร้อมยานพาหนะไปส่งที่บ้าน

 “เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเราอยากให้คนที่ดื่มเหล้าไม่ขับรถให้โทร.มาที่สายด่วน 1555 ของ กทม.เพื่อที่จะประสานให้หากต้องการให้นำรถกลับด้วยก็จะแจ้งไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยทางมูลนิธิจะส่งคนขับรถมาให้และหากเป็นหญิงก็สามารถแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาขับรถให้ได้โดยจะมีรถมูลนิธิขับตามไปข้างหลัง เพื่อรับเจ้าหน้าที่กลับ ซึ่งเคยมีผู้มาใช้บริการและติดใจกลับมาใช้อีก อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ให้บริการเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่ประชาชนสามารถโทร.เรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา” นายบรรจงกล่าว

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม.แจ้งด้วยว่า นายธนา วิชัยสาร ผอ.สจส.กทม.ได้ลงนามในบันทึกข้อความ (หนังสือเวียน) ด่วนที่สุด แจ้งถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 สำนักงานเขตของ กทม.รับทราบ “แผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556” ตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประชุมและพิจารณาลงมติตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา โดย สจส.ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับ กทม.หรือระดับพื้นที่ขึ้น โดยมุ่งเน้นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกำหนด เมาแล้วขับ การขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของ กทม.ณ สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง อาคารศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อคอยรับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-1234 และสายด่วน กทม.1555 รวมทั้งทำหน้าที่ประสานข้อมูล ดำเนินการจัดระบบและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตลอดระยะเวลาช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วันอันตราย นับตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 24.00 น.ของวันพุธที่ 2 ม.ค.2556

นอกจากนี้ สจส.ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด (กทม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบภารกิจในความรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์-เครื่องมือป้องกัน และเครื่องจักรกลหนักให้ความช่วยเหลือประชาชนประจำตามจุด-เส้นทางการเดินทางบนถนนสายหลัก หรือจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย และระเบียบวินัยจราจร ตรวจสอบความเรียบร้อยซ่อมแซม และทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ป้ายเครื่องหมาย ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์สัญญาณจราจรต่างๆ ทั้งในถนนสายหลักและสายรองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี การจัดทีมแพทย์-พยาบาล และจัดกำลังหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว สับเปลี่ยนหมันเวียนเข้าเวรพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555 ที่ผ่านมา (รายงานโดย สจส.กทม.) นั้น เบื้องต้นดังนี้ 1.ปีใหม่ 2551 เสียชีวิตรวม 24 ราย เฉลี่ย 3.4 ราย/วัน 2.ปีใหม่ 2552 เสียชีวิต 11 ราย เฉลี่ย 1.6 ราย/วัน 3.ปีใหม่ 2553 เสียชีวิต 9 ราย เฉลี่ย 1.3 ราย/วัน 4.ปีใหม่ 2554 เสียชีวิต 7 ราย เฉลี่ย 1 ราย/วัน และ 5.ปีใหม่ 2555 เสียชีวิต 12 ราย เฉลี่ย 1.7 ราย/วัน ซึ่งจะสังเกตได้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างปี 2554 กับปี 2555 ซึ่งเป็นปีล่าสุด มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอีก 2 ปีก่อนปี 2554 ที่มีแนวโน้มว่าจะค่อยๆ ลดลงทุกปี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นักปั่น  ผลการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน  คูมืองเชียงใหม่  ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย  โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด  Skin Test  ภาวะพร่องวิตามินดี  มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด  สสส.จอมบึงมาราธอน  ปฏิชีวนะ  สมาธิสั้น  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เส้นผม ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว หนังศีรษะ ทริปผมสวย ผมแห้ง ผมแตกปลาย เกล็ดผม ความชื้น  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ท้องอืด ท้องเฟ้อ กระเพาะอาหาร ภาวะเครียด พักผ่อน อาหารไขมันสูง กาแฟ น้ำอัดลม ฟองอากาศ ลำไส้  ความร่วมมือ  เร่งกลบฝังขยะ  รับประทานอาหารที่มีกากใย  1600 สายด่วนเลิกบุหรี่  กะหล่ำปลี  ออกกำลัง  จังหวัดขอนแก่น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม