กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

โดย
| |
อ่าน : 6,198

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ thaihealth

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เริ่มต้นจากการที่ชุมชนมีที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 21 ไร่ ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าประกอบกับประชาชนหลายคนอยู่ในสภาวะว่างงาน กิตติ สาทองขาว กำนันหนองบัวสันตุ ซึ่งเคยไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์เมื่อปี 2556 เห็นว่าที่นั่นปลูกผักสวนครัวแล้วได้ผลผลิตดี มีรายได้มากขึ้น จึงนำกลับมาส่งเสริมในพื้นที่ของตนเองบ้าง โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกจำนวน 42 คน จากนั้นก็นำพื้นที่รกร้างมาแบ่งให้สมาชิกคนละ 2 งาน แล้วก็แจกเมล็ดพันธุ์พืชให้ประชาชนนำไปปลูก

ผลที่ได้คือเกิดกลุ่มปลูกผักที่แข็งแรงขึ้นมา โดยทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกันนั้นยังร่วมกันหาตลาด โดยประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้านำผักปลอดสารพิษไปขาย ส่วนวิธีการขายชาวบ้านจะรวมกลุ่มขายพร้อมกันหมด ทำให้สามารถต่อรองราคาตลาดได้ และถ้าเกิดปัญหาภาวะราคาผักปลอดสารพิษตกต่ำ หรือส่งตามร้านค้าทั่วไป ทั้งยังมีการออมเงินในกลุ่มเดือนละ 100 บาทต่อคน เพื่อจะได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำรองให้กับสมาชิกในกลุ่มกู้ยืมได้ในยามจำเป็น

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบชลประทาน โดยมีการนำถังประปาต่อระบบน้ำจากหนองรูแข้ เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่พื้นที่ปลูกผักปลอดสารหน้าโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ซึ่งส่งผลให้แปลงผักมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสะอาดปลอดภัยสามารถหล่อเลี้ยงคนในชุมชนได้ต่อไปพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม