มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

| |
อ่าน : 2,117

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน thaihealth

นายอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายความอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง โดยมี นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานก่อนเริ่มกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน thaihealth

กิจกรรม ‘เวทีเสวนาโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์’ มี นายเหรียญ บุญสำลี เป็นผู้ประสานเครือข่ายจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกันจัดกิจกรรมเวที โดยมี างสาวนารี สุวรรณชะนะ กล่าวรายงาน นางสาวรภัทรธรณ์ นุชมอญ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ 'เสวนาคนหัวใจหิน นายอำเภอนักรณรงค์และจิตอาสา นักประสาน ชวน คนงดเหล้า "พักตับ" ครบพรรษา คนหัวใจหิน' พร้อมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่เครือข่ายแกนนำจิตอาสา ผู้ประสาน และนักรณรงค์ โดยมี นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและพูดคุยให้กำลังใจกับแกนนำเครือข่าย ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรม พร้อมกำชับถึงเรื่องเหล้าบุหรี่ ในเวทีเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน ถึงสถานการณ์เหล้าบุหรี่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดระดับชาติและเป็นปัญหาทำให้ครอบครัวยากจน แตกแยก เกิดความรุนแรง และอุบัติต่างๆ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สิ้นเปลืองรายจ่ายในการซึ้อเหล้า-บุหรี่ และการลดละเลิกอบายมุขทุกอย่างเพื่อสุขภาพจะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข ตลอดถึงการบังคับใช้กฏหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกกลุ่มวัยให้ครอบคลุม พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการรณรงค์ ด้วยจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินต่อไป โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม