มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

| |
อ่าน : 2,304

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน thaihealth

นายอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายความอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง โดยมี นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานก่อนเริ่มกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน thaihealth

กิจกรรม ‘เวทีเสวนาโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์’ มี นายเหรียญ บุญสำลี เป็นผู้ประสานเครือข่ายจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกันจัดกิจกรรมเวที โดยมี างสาวนารี สุวรรณชะนะ กล่าวรายงาน นางสาวรภัทรธรณ์ นุชมอญ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ 'เสวนาคนหัวใจหิน นายอำเภอนักรณรงค์และจิตอาสา นักประสาน ชวน คนงดเหล้า "พักตับ" ครบพรรษา คนหัวใจหิน' พร้อมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่เครือข่ายแกนนำจิตอาสา ผู้ประสาน และนักรณรงค์ โดยมี นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและพูดคุยให้กำลังใจกับแกนนำเครือข่าย ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรม พร้อมกำชับถึงเรื่องเหล้าบุหรี่ ในเวทีเชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน ถึงสถานการณ์เหล้าบุหรี่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดระดับชาติและเป็นปัญหาทำให้ครอบครัวยากจน แตกแยก เกิดความรุนแรง และอุบัติต่างๆ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สิ้นเปลืองรายจ่ายในการซึ้อเหล้า-บุหรี่ และการลดละเลิกอบายมุขทุกอย่างเพื่อสุขภาพจะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข ตลอดถึงการบังคับใช้กฏหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกกลุ่มวัยให้ครอบคลุม พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการรณรงค์ ด้วยจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินต่อไป โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม