'หัวหิน' จัดแข่งเรือยาว ร่วมใจถวายพ่อหลวง

| |
อ่าน : 8,896

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

\'หัวหิน\' จัดแข่งเรือยาว ร่วมใจถวายพ่อหลวง thaihealth

'เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับชาวเรือยาวประเพณีทั่วประเทศ ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวเที่ยวเกียรติยศเฉลิมพระ เกียรติ จำนวน 9 เที่ยว พร้อมชมขบวนเห่เรือ จำนวน 89 ลำ นำถ้วยพระราชทานที่ชนะเลิศทั้งหมด มาประดิษฐานและแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน'

ในฤดูร้อน พ.ศ. 2505 ระหว่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราช ฐานประทับแรม ณ วังไกลกังวล พระองค์ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน ในการนี้มีพระราชดำรัสว่า "หมู่บ้านเขาเต่าซึ่งเป็นหมู่บ้านริมทะเลแห่งนี้ ราษฎรส่วนใหญ่ยังยากจน ขาดแคลนน้ำจืดสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อีกทั้งพระภิกษุในวัดเขาเต่า ก็ได้รับความลำบากขาดแคลนน้ำ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือโดยจัดให้มีแหล่งน้ำขึ้นด้วยการก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นน้ำทะเล ไม่ให้ไหลเข้ามาตามคลองบริเวณหน้าโรงเจบ้านเขาเต่า เพื่อกักเก็บน้ำฝนมิให้ไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับราษฎรได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม"

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน 60,000 บาท แก่กรมชลประทาน สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงาน เบื้องต้นสมทบกับเงินงบประมาณ ซึ่งกรม ชลประทาน ได้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เพื่อสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความสูง 5 เมตร ความ ยาว 600 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 6 แสนลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 และก่อสร้างเสร็จในปีเดียวกัน

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่า นับเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ต่อมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขยายออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดงาน "เรือยาวร่วมใจถวายพ่อหลวง" ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวหัวหิน ครั้งพระองค์ท่านพร้อมด้วย คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณีของเทศบาลเมืองหัวหิน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่ามกลางพสกนิกรนับหมื่นคนได้เฝ้าฯรับเสด็จ อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับชาวเรือยาวประเพณีทั่วประเทศ ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวเที่ยวเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 เที่ยว พร้อมชมขบวนเห่เรือ จำนวน 89 ลำ นำถ้วยพระราชทานที่ชนะเลิศทั้งหมด มาประดิษฐานและแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน โดยมีเรือสุพรรณหงส์ และ เรืออนันตนาคราช  (เรือจำลอง) นำขบวนโดยใช้ฝีพายจากเด็กนักเรียน จากการสนับสนุนของ นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน (อบจ.) จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยอีกว่า สำหรับการจัดแข่งขัน "เรือยาวร่วมใจถวายพ่อหลวง" เป็น ความร่วมมือระหว่างทีมแข่งเรือที่เคยได้ รับโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากการแข่งขันเรือยาวสนามต่าง ๆ ที่เคยได้รับถ้วยพระราชทานฯ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย จำนวน 9 รางวัล ขึ้นวางบนแท่นประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีเพียง 4 ทีมทั้งประเทศ ได้แก่ ทีมเรือจาก อ.เมือง จ.น่าน, อ.เมือง จ.นครพนม, อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ อ.หลังสวน จ.ชุมพร รวมทั้งทีมเรือประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุนเสื้อแก่ทีมเรือ จำนวน 3,000 ตัว รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส จะถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชมภาพแห่งประวัติศาสตร์ของชาวเรือร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม