ส่วนราชการจ.ชัยนาท ออกตรวจการจำหน่ายสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

| |
อ่าน : 1,932

ส่วนราชการจ.ชัยนาท ออกตรวจการจำหน่ายสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการแสดงราคาสินค้าและวันหมดอายุอย่างชัดเจน พร้อมจำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรม อีกทั้งตรวจคุณภาพสินค้า เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบการบางราย ฉวยโอกาสในช่วงดังกล่าว

นางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานชั่ว ตวง วัด และสำนักงานการค้าธุรกิจ ร่วมออกตรวจการจำหน่ายสินค้าและกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการแสดงราคาสินค้าและวันหมดอายุอย่างชัดเจน พร้อมจำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรม อีกทั้งตรวจคุณภาพสินค้า เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบการบางราย ฉวยโอกาสในช่วงดังกล่าว ด้วยการนำสินค้าที่มีขนาดบรรจุ น้ำหนัก ปริมาณ และคุณภาพไม่เป็นตามที่เห็นจากภายนอก เนื่องจากกระเช้าของขวัญส่วนใหญ่จะมีการผนึกด้วยฟิล์มหรือกระดาษแก้ว ไม่สามารถเปิดดูภายในได้ โดยผู้ซื้อเห็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกและคำโฆษณาของผู้ขายเท่านั้น และสินค้าบางรายการอาจหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้ว นอกจากนี้สำนักงานชั่ง ตวง วัด ได้ทำการตรวจเครื่องชั่งน้ำหนัก ว่าแสดงตัวเลขน้ำหนักตรงตามมาตรฐานหรือไม่

นายธัญญา สมบูรณ์ การค้าภายในจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสินค้าและบริการ เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ผลิตและจำหน่าย ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า โดยแสดงราคาต่อหน่วยในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งแสดงปริมาณสุทธิหรือจำนวนที่แท้จริงของสินค้าแต่ละรายการ ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายระบุตัวสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดที่บรรจุอยู่ในกระเช้านั้นด้วย โดยอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 6 เดือน หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน กรณีสินค้าไม่ครบถ้วนตามที่ได้โฆษณาไว้ มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า มีความผิดปรับไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม