'โคราช' เชิญหน่วยงานส่งรายชื่องดเหล้าครบพรรษา

| |
อ่าน : 3,027

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

\'โคราช\' เชิญหน่วยงานส่งรายชื่องดเหล้าครบพรรษา thaihealth

จ.นครราชสีมา เชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ส่งรายชื่อผู้งดเหล้าครบพรรษา ร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 5 ธ.ค. 59

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล. โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ดำเนินการรณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยได้ประสานความร่วมมมือกับนายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้เกิดนโยบายสาธารณะ ในช่วงเทศกาลงานบุญประเพณีในพื้นที่ให้ปลอดแอลกอฮอล์ และในปี 2559 ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 98 คน และได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีพื้นที่ดำเนินการร่วมกับนายอำเภอนักรณรงค์ จำนวน 141 แห่ง และพื้นที่ชุมชนรูปธรรมงดเหล้าครบพรรษา จำนวน 677 แห่ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว สร้างกระแสสังคมอย่างต่อเนื่องในการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา งดเหล้าออกพรรษา และเลิกเหล้าตลอดชีวิต จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน รวบรวมรายชื่อ ผู้ที่สามารถงดเหล้าครบพรรษา เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยส่งรายชื่อไปที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือทางเฟสบุ๊ค “ร้อยดวงใจสู่คนหัวใจหิน” ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งขอให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนประชาคมงดเหล้า ในการจัดกิจกรรมชื่นชม ยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม