ประสานแรงงานเออีซี ด้วย 'องค์กรแห่งความสุข'

| |
อ่าน : 4,394

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

ประสานแรงงานเออีซี ด้วย \'องค์กรแห่งความสุข\' thaihealth

ประเทศไทยมีแรงงาน "เออีซี" หลายล้านราย ซึ่งมีความสำคัญ ต่อภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากเราสามารถทำให้เขาเหล่านี้ ทำงานอย่าง "มีความสุข" ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ และปลดล็อกปัญหาแรงงาน ให้กับทุก กิจการได้

ตัวเลขจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ระบุว่า ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศเมียนมา, สปป.ลาว และกัมพูชา ที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 2,388,782 คน โดยเป็นชาวเมียนมา1,499,679 คน สปป.ลาว 204,335 คน และกัมพูชา 684,768 คน กระจายตัวทำงานอยู่ในกิจการต่างๆ เช่น ก่อสร้าง การให้บริการต่างๆ เช่น ซักอบรีด โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค

ไล่เรียงดูตามจังหวัด พบว่า ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มากที่สุดถึง จำนวน 112,895 คน รองลงมาคือ สมุทรสาคร 145,004 คน ปทุมธานี 134,593 คน กรุงเทพมหานคร 109,701 คน และเชียงใหม่อีก 81,625 คน ซึ่งในส่วนของตัวเลขเหล่านี้ ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานกลุ่มนี้มีความสำคัญต่อภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยไม่ว่าต่อจากนี้เออีซีจะมีบทบาทด้านความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มากแค่ไหน และสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันก็คือการปฏิบัติต่อเขาเหล่านี้ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีเป็นหน้าที่สำคัญ เพราะหากพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ผลบวกย่อมเกิดขึ้นกับประเทศไทย แต่หากความเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ด้านลบที่จะเกิดขึ้นซึ่งยากจะคาดเดา ก็อาจจะหมายถึงปัญหาที่ตามมาอีกมาก แต่การจะทำให้องค์กรที่มีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกัน แตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ปราศจากความขัดแย้งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย หนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรื่องนี้ คือ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวคิด "องค์กรสุขภาวะ" (Happy Workplace) เพื่อรองรับความหลากหลายในองค์กร และได้ริเริ่ม ผ่านต้นแบบการจัดการของ 6 องค์กร ประกอบด้วย บริษัท คาสเซ่อ พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด, บริษัท วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จำกัด, สลันดา ออแกนิค ฟาร์ม, บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ จำกัด

ประสานแรงงานเออีซี ด้วย \'องค์กรแห่งความสุข\' thaihealth

"นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์" ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. พูดถึงเป้าหมายขององค์กรสุขภาวะที่เข้ามาทำในเรื่องนี้ว่า ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ 1.พัฒนาพนักงานให้เป็นคนทำงานที่มีความสุข (Happy People) โดยการใช้แนวคิดความสุข 8 ประการ เช่น เป็นผู้มีสุขภาพดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตัวเอง ใช้เงินเป็น รักและดูแลครอบครัวของตนเองได้ ฯลฯ และ 2.พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) โดยมีคีย์เวิร์ด คือ ทำงานเป็นทีม สุขในการทำงานร่วมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานไปด้วยกัน

แม้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก และดูท้าทายอยู่มากสำหรับการดำเนินการขององค์กรแห่งความหลากหลาย แต่ก็มีตัวอย่างที่หลายองค์กรซึ่งเข้าร่วมโครงการนี้ได้นำมาปฏิบัติและประสบผลสำเร็จมาแล้ว ดูตัวอย่าง บริษัท คาสเซ่อ พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งมีพนักงาน คนไทย 556 คน เมียนมา 464 คน กัมพูชา 9 คน และลาว 3 คน นับเป็นอีกองค์กรที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกัน วิธีการพัฒนาองค์กรแห่งความหลากหลายให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่พวกเขาใช้เริ่มจากการทลายกำแพงด้านการสื่อสารโดยใช้วิธีจัดหาล่ามมาสร้างความเข้าใจระหว่างกัน จากนั้นก็คัดเลือกพนักงานต่างชาติที่สามารถพูดไทยได้ให้มาช่วยสื่อสารเนื้อหาจากฝ่ายบุคคลอีกทอดหนึ่ง

โดยตระหนักถึง "หัวใจสำคัญ" คือ ยอมรับการมีอยู่ของพนักงานต่างชาติ ยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่สร้างความแตกต่างระหว่างพนักงานแต่ละชาติโดยการยอมรับตัวตนของพนักงาน ต้องใช้ ความจริงใจ บริษัทต้องสื่อสารข้อมูลที่ ถูกต้อง ไม่โกหก และไม่แสวงหาผลประโยชน์อย่างเอาเปรียบพนักงาน

ประสานแรงงานเออีซี ด้วย \'องค์กรแห่งความสุข\' thaihealth

"สขวัฏ กำแพงสิน" ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของ คาสเซ่อ พีคโฮลดิ้งส์ บอกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสานความสัมพันธ์กับความหลากหลายของพนักงานว่า ต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดี เพราะหากพนักงานรู้ว่าบริษัทไม่มีความจริงใจ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือ ขอความร่วมมือต่างๆ จะทำได้ยาก นอกจากนี้การดำเนินนโยบายของบริษัทยังต้องคำนึงถึง "ความเสมอภาค เท่าเทียม" โดยต้องระวังไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้น และต้องดูแลพนักงานในปัจจัย ที่ควรได้รับอย่างเหมาะสมทั้งสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ต้องทั่วถึงด้วย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการปรับองค์กรแห่งความหลากหลาย ให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุข พวกเขาพบว่าบรรยากาศการทำงานในองค์กรไม่พบปัญหาเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานต่างชาติอีกต่อไป ต่างคนต่างก็สมัครใจที่จะทำงาน "เป็นทีม" และทำงานอย่าง "เป็นสุข" ทั้งยังมีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงอีกด้วย

ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลลัพธ์ที่องค์กรยุคนี้ต้องการทั้งสิ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการทำธุรกิจที่ยากลำบากในวันนี้ ข้อหวั่นเกรงหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ที่ว่าจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ เมียนมา, สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ (UNSKILLED LABOUR) หลั่งไหล เข้ามาทำงานในประเทศไทย และจะเข้ามาแย่งงานคนไทยทำ หลายคนห่วงไปถึง ปัญหาอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การแบ่งแยก กับอีกสารพัดปัญหา

แต่ประเด็นดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง เพราะเป้าหมายข้อตกลงของเออีซีคือการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในกลุ่มแรงงานฝีมือ (SKILLED LABOUR) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นหมายความว่าจุดโฟกัสปัญหาแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันจึงยังอยู่ที่เป็นแรงงานระดับล่างหรือแรงงานไร้ฝีมือเป็นหลัก

แต่อย่างไรในทุกปัญหาที่หวั่นเกรง ไม่ว่าจะวันนี้หรือในอนาคตก็สามารถบรรเทาเบาบางลงได้ ถ้าเราสามารถสร้าง "ต้นแบบองค์กรแห่งความสุข" เช่นเดียวกับ 6 องค์กร ผลผลิตจากโครงการนี้ แล้วส่งต่อความรู้ ความคิดดีๆ ไปยังองค์กรอื่นๆ ต่อไป สิ่งเหล่านี้ ก็น่าจะคลายความหวาดหวั่นในปัญหาที่คาดกันว่า จะมาพร้อมการเข้าสู่เออีซีลงได้ "หัวใจคือต้องยอมรับการมีอยู่ของพนักงานต่างชาติ ยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่สร้างความแตกต่างระหว่างพนักงานแต่ละชาติ'  หากบริษัทไม่มีความจริงใจ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือการขอความร่วมมือต่างๆ จะทำได้ยาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม