สพฐ.เผยเรียนฟรี 12 ปี ลดเด็กออกกลางคัน

| |
อ่าน : 5,681

สพฐ.เผยจำนวนเด็กออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 12 ปี ที่ทำให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้ แม้จะมีฐานะที่ยากจนหรือฐานะไม่ดี และแนวทางของ สพฐ. ที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เด็กเหล่านี้มาโดยตลอด

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัดทำสถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่ได้จัดเก็บข้อมูลถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2555 พบว่า นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนลดลงจากปีการศึกษา 2553 โดยมีนักเรียนที่ออกกลางคันจำนวน 28,833 คน หรือ 0.44% จากนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 6,417,136 คน สาเหตุที่ออกกลางคัน ได้แก่ ฐานะยากจน 1,543 คน มีปัญหาครอบครัว 3,127 คน สมรสแล้ว 1,872 คน มีปัญหาในการปรับตัว 4,210 คน ต้องคดีถูกจับ 52 คน เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 564 คน อพยพตามผู้ปกครอง 5,163 คน หาเลี้ยงครอบครัว 1,979 คน และกรณีอื่นๆ 10,323 คน

นายรังสรรค์กล่าวต่อว่า จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยปีการศึกษา 2550 มีจำนวน 122,130 คน หรือ 1.68% ปีการศึกษา 2551 จำนวน 109,422 คน หรือ 1.57% ปีการศึกษา 2552 จำนวน 47,809 คน หรือ 0.70% และปีการศึกษา 2553 จำนวน 37,827 คน หรือ 0.56% ทั้งนี้การที่จำนวนเด็กออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นเพราะนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 12 ปี ที่ทำให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้ แม้จะมีฐานะที่ยากจนหรือฐานะไม่ดี และแนวทางของ สพฐ. ที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เด็กเหล่านี้มาโดยตลอด เช่น การยืดหยุ่นให้เด็กที่มีปัญหาได้เรียนจนจบการศึกษา โดยไม่ต้องออกกลางคันอย่างเด็กที่ตั้งครรภ์หรือเจ็บป่วย ก็เปิดโอกาสให้เรียนได้ หรือหลังคลอดก็กลับมาเรียน แต่หากรายไหนไม่ต้องการกลับมาเรียน สามารถยืดหยุ่นไม่ต้องเรียนได้ แต่จะมีสื่อการเรียนการสอนให้เรียนที่บ้านได้

"การเก็บข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคันจะมีโปรแกรมสำมะโนนักเรียนเพื่อเก็บเด็กตกหล่น โดยจะร่วมมือกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แต่ละพื้นที่ช่วยกันเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายครัวเรือน ซึ่งจะพบเด็กที่ไม่เรียนต้องออกกลางคันในพื้นที่สูงที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พอเจอกรณีดังกล่าว ทาง สพฐ.จะแก้ปัญหาโดยดูเป็นรายๆ หากคนไหนสามารถมาเรียนต่อในโรงเรียน สพฐ.ได้ก็จะให้เรียน แต่หากไม่ได้จะส่งต่อให้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มาช่วยดูแลหรือรับเข้าเรียน ขณะนี้ สพฐ.ได้ยกเว้นให้ กศน.สามารถจัดการศึกษาแก่นักเรียนที่ออกกลางคันแล้วที่อายุไม่เกิน 15 ปี แต่ต้องให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติเป็นรายกรณีว่าเด็กคนดังกล่าวมีเหตุพิเศษไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ เดิมไม่สามารถให้เด็กที่ออกกลางคันแล้วอายุไม่เกิน 15 ปี หรือยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีเข้าเรียน กศน.ได้" นายรังสรรค์กล่าว และว่า การจะให้จำนวนของนักเรียนที่ออกกลางคันหมดไปนั้น อาจมีความเป็นไปได้ เพราะในอดีตบางเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งเป้าหมายให้จำนวนนักเรียนออกกลางคันให้หมดไป เช่น เขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า ในสถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ยังได้รายงานจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน 1 เกณฑ์ ประกอบด้วย การประเมิน 8 กลุ่มสาระ การอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมจำนวน 243,370 คน และในจำนวนนี้ เป็นการไม่ผ่านประเมิน 8 กลุ่มสาระมากที่สุด 100,718 คน ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินมากกว่า 1 เกณฑ์ หรือตั้งแต่ 2-4 เกณฑ์ มีจำนวน 52,850 คน รวมแล้วจะมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการตัดสินการประเมินรวม 296,220 คน นอกจากนี้ยังพบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน 643,531 คน หรือ 93.38% จากทั้งหมด 689,148 คน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่จบตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 3-5 ปี จำนวน 316,962 คน หรือ 95.22% จากทั้งหมด 332,866 คน ในจำนวนนี้จะเป็นนักเรียนที่จบภายใน 4 ปีจำนวน 1,546 คน และ 5 ปี จำนวน 164 คน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม