ป้องกันอันตรายช่วงลอยกระทง

| |
อ่าน : 4,820

ที่มา : มติชนออนไลน์

ป้องกันอันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทง thaihealth

เฝ้าระวังเทศกาลลอยกระทง ประทัด โป๊ะเรือ พร้อมแนะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นประเพณีวันลอยกระทง จะมีการประดับโคมประทีปตามลำน้ำ และมีการจัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับในวันดังกล่าวยังอยู่ในห้วงเวลาที่ประชาชนร่วมกันแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประมาณการว่าจะมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกภูมิภาค เดินทางเข้ามาเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง รวมถึงสถานที่ที่จัดให้มีการถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย  เพื่อให้การดำเนินการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำ ปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีวิทยุสั่งการกำชับไปยังทุกหน่วยในสังกัดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

“กำชับให้ตำรวจออกตรวจตราตามพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น สถานบริการ โดยควบคุมให้เปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ไม่ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ และห้ามมิให้มีการแสดงลามกหรืออนาจารโดยเด็ดขาด สถานบันเทิง ชุมชน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง หรือจัดกิจกรรมรื่นเริง และมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก สถานที่ที่มีรถจอดเป็นจำนวนมาก การดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การติดตามและสอดส่องบุคคลเป้าหมายหรือที่มีพฤติการณ์เป็นอันตรายต่อสังคม การควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้เกิดคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ นอกจากนี้ ให้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดหรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและอบายมุข รวมทั้งให้ประสานงานกับฝ่ายปกครอง และหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อบูรณาการสรรพกำลัง ในการปฏิบัติงาน และให้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบในการจัดงานและประชาชนในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขี้นจากไฟไหม้ เพราะการลอยโคมไฟ การยิงพลุ การจุดประทัด หรือการจุดดอกไม้เพลิง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจัดเรือออกตรวจตราบริเวณลำน้ำ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างทันท่วงที” ผบ.ตร.เผย

ผบ.ตร.กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้ 1. ห้ามจุดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ในลักษณะที่สร้างความหวาดกลัวและอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น 2. ไม่ควรแต่งกายด้วยการประดับของมีค่า หรือนำทรัพย์สิน หรือเงินติดตัวไปในที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการปิดช่องโอกาสในการประทุษร้ายต่อทรัพย์ของอาชญากร 3.ให้ระมัดระวังการใช้บริการทางเรือหรือโป๊ะในการสัญจรทางน้ำ โดยไม่แย่งกันใช้บริการและหากมีผู้โดยสารนั่งเต็มลำเรือแล้ว ควรรอเพื่อเลือกใช้บริการของเรือลำถัดไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำ 

4.ผู้ปกครองควรกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวง และไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลำพัง ทั้งนี้ควรมีผู้ปกครองไปด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันเด็กหายหรือพลัดหลงผู้ปกครองควรเขียนชื่อ (ผู้ปกครองและเด็ก) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ติดตัวเด็กไว้เพื่อสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการนำเด็กส่งคืน 5.ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณ ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 โดยห้ามมิให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ และ6. หากพบสิ่งบ่งชี้ที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 191 และสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม