“การแพทย์ฉุกเฉิน” สืบสานพระราชปณิธาน

| |
อ่าน : 3,572

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“การแพทย์ฉุกเฉิน” สืบสานพระราชปณิธาน thaihealth

แฟ้มภาพ

เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินน้อมใจ สืบสานพระราชปณิธาน “การแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อคนไทยให้ได้รับการรักษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

“ยาดม มั้ยครับยาดม มีใครจะเป็นลมมั้ยครับ เอาแอมโมเนียไปได้นะครับ ใครรู้สึกจะเป็นลม หรือไม่ไหวรีบแจ้งพวกเราได้ทันทีเลยนะครับ” นี่คือเสียงของ นาวิล คงดี หนึ่งในผู้บริหารของสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยา 7 ที่ตะโกนบอกประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณท้องสนามหลวง นาวิล และเจ้าหน้าที่จากสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยา 7 กว่า 20 ชีวิต เป็นหนึ่งในทีมประสานและสนับสนุนทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและเครือข่ายเตรียมการเอาไว้

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประชาชนของพระองค์ไว้ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง”

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ด้วยกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว พวกเราทุกคนทุกหน่วยงานจึงขอสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนของพระองค์ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีในทุกๆ กรณีไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยในสภาวะปรกติ โดยทีมประสานและสนับสนุนทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินได้ร่วมมือร่วมใจเข้ามาครั้งนี้ จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าร่วมร่วมถวายอาลัยฯ อย่างเต็มที่ 

สพฉ. ได้นำรถสื่อสารและประสานงานเข้าไปประจำที่บริเวณท้องสนามหลวง และจัดแบ่งเครือข่ายมูลนิธิที่เข้าร่วมกระจายออกหลายจุด เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้เรายังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพร้อมชุดปฐมพยาบาลเดินเท้าเข้าสำรวจว่ามีใครที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและต้องการการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นหรือไม่ การทำงานของพวกเราในครั้งนี้เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของพวกเราด้วยใจที่เต็มร้อย

ทั้งนี้นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย พระองค์ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที

พระองค์ทางริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสำคัญดังนี้ พ.ศ. 2498 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์แก่บริษัท อู่เรือกรุงเทพ จำกัด เพื่อต่อเรือยนต์ให้สภากาชาดไทย เพื่อใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำ พระราชทานนามเรือว่า เวชพาหน์ ออกตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้บริการด้านทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองรวมทั้งบรรทุกสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย หรือราษฎรที่ยากจน

พ.ศ. 2503 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โครงการแพทย์หลวงและหน่วยแพทย์พระราชทาน และโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงและแพทย์ที่ติดตามขบวนเสด็จไปในชนบท ออกตรวจรักษาราษฎรเจ็บป่วยซึ่งมารอรับเสด็จ เมื่อทรงแปรพระราชฐานไปประทับแรมในภาคต่างๆ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินงานด้านบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ประจำพระองค์ที่ตามเสด็จฯ ตรวจและรักษาคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2512 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการชาวเขา และทรงพบว่าราษฎรที่มารอรับเสด็จป่วยเป็นไข้กันมาก โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการบำบัดรักษาจากคณะแพทย์พระราชทาน และอบรมหมอหมู่บ้าน เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุข ภาพอนามัยของราษฎร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอุปสรรคที่ ระบบปกติยากจะดูแลได้ทั่วถึง

และในปี พ.ศ. 2525 ทรงพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้าน โดยคัดเลือกราษฎรอาสาสมัครตามหมู่บ้านต่าง ๆ มารับการอบรมหลักสูตร “หมอหมู่บ้าน” เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับการอบรมนำความรู้กลับไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตน และสามารถติดต่อส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อจำเป็น โดยเริ่มเป็นแห่งแรกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาขยายโครงการออกไปสู่หมู่บ้านที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการศิลปาชีพ

ใน ปี พ.ศ. 2536 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการโครงการพระราชดำริ “ตำรวจจราจรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน” หรือที่รู้จักกันในนาม “จราจรในพระราชดำริ” โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 18 ล้านบาท ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลนำไปจัดเป็นหน่วยจราจรเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกกรณีในช่วงจราจรติดขัด ตลอดจนนำหญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว หรือทำคลอดฉุกเฉินจนถึงปัจจุบัน และนี่เป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของพระราชกรณียกิจทางด้าน สุขภาพอนามัย ที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มขึ้น

นาวิล คงดี ผู้บริหารของสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยา 7 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เราได้ฝึกฝนลูกข่ายในมูลนิธิของเราให้ทำตามพระราชดำรัสด้วยการดูแลและช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสาของพวกเรา เราได้อบรมเจ้าหน้าที่ลูกข่ายของเรากว่า 3 พันคน ให้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุให้ปลอดภัยได้ ใครที่เขาเจ็บมากเราก็จะบรรเทาเขาให้เจ็บน้อยลง และใครที่กำลังจะเสียชีวิตเราก็จะทำการกู้ชีพเบื้องต้นให้

"การที่ได้เข้ามาดูแลประชาชนของพระองค์ในงานถวายความอาลัยให้กับพระองค์ในครั้งนี้ เป็นเกียรติยศอันสูงสุดของพวกผมและทีมเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่รู้ว่าชั่วชีวิตนี้จะได้รับเกียรติอันสูงสุดแบบนี้อีกหรือไม่ เราทุกคนในสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยาขอสัญญาว่าจะเป็นข้ารองบาทของพระองค์ตลอดไปและจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการดูแลทุกคนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเต็มที่”

ขณะที่ เอกพล ลำจวน ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ชลบุรี หนึ่งในเครือข่ายที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ บอกเล่าความรู้สึกว่า “เรารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งทีได้ร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ถึงแม้พวกเราจะเป็นส่วนเล็กๆ แต่เราก็พร้อมที่จะเติมเต็มให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่จะให้บริการกับประชาชนที่เข้าร่วมถวายอาลัยพ่อหลวงของเราสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่ เราจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและจะตั้งใจทำงานกันอย่างสุดกำลัง พวกเราทุกคนไม่มีความเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานในครั้งนี้ เพราะพวกเราทุกคนคำนึงและนึกถึงพ่อหลวงเสมอว่าพ่อหลวงเหนื่อยกว่าเราเยอะมาก เราทำแค่นี้ยังไม่ได้ครึ่งต่อการดำเนินพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เราจะอยู่จนกว่าจะจบภารกิจของพ่อหลวง” เอกพลกล่าว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งพระทัยในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งหวังในการที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทุกองค์กรจักขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยการดูแลประชาชนของพระองค์ให้ได้รับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ทั่วถึงและเท่าเทียมตลอดไป

 

 

 

  

 


 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม