‘ผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก’ โอทอป จ.ตาก

| |
อ่าน : 3,341

ที่มา : หนังสือผ้าพื้นเมือง 12ประเด็นสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

‘ผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก’ โอทอป จ.ตาก thaihealth

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก พัฒนาความรู้การทอผ้า สู่สินค้นโอทอปของจังหวัด

กลุ่มทอผ้าบ้านทหารผ่านศึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างเสด็จฯ เยี่ยมราษฏรที่ตำบลรวมใจพัฒนา ในครั้งนั้นทรงมอบหมายให้ผู้ติดตามไปสอบถามราษฎรว่า มีความสนใจเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพหรือไม่ ซึ่งก็มีราษฎรของบ้านทหารผ่านศึกหลายครัวเรือนยื่นความประสงค์ขอสมัครและจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2542 โดยมีวิทยากรจากสำนักศูนย์พัฒนาฝีมือและแรงงาน จ.ตาก เข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้เรื่องการทอผ้าลายขิดแก่สมาชิกเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว จึงสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายต่างๆ อีกมากมาย เช่น ลายลูกแก้ว โดยเจ้าหน้าที่จะเข้ามารับผ้า 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง

‘ผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก’ โอทอป จ.ตาก thaihealth

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองทหารผ่านศึก มีสมาชิก 24 คน โดยกลุ่มได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP เมื่อปี 2544 และส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิดเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี 2546 พร้อมท้งได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาชีพและเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอเมื่อปี 2547 และในปี 2552 ผ้าทอลายขิดก็ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม