"ในหลวง" ทรงริเริ่มเติมไอโอดีนในเกลือ

| |
อ่าน : 12,960

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์

อย.เผยพระมหากรุณาธิคุณในหลวง แก้ปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีนของประชาชน นำไปสู่การศึกษาวิจัย คิดค้น และพัฒนาเครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน ลดปัญหาโรคคอหอยพอก ช่วยพัฒนาสติปัญญาในเด็ก

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะโรคคอพอก โรคเอ๋อ ที่ส่งผลทำให้มีไอคิวต่ำซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงค้นพบในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในภูมิภาคต่างๆ เนื่องจาก ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การพัฒนาสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด รวมถึงการเสริมสร้างสติปัญญาของเด็ก ดังนั้น ปี 2534 จึงมีการริเริ่มโครงการนำร่องเกลือเสริมไอโอดีน โดยพระองค์ทรงแนะนำให้สำรวจเส้นทางเกลือบริโภคและศึกษาแหล่งผลิตเกลือบริโภค เพื่อนำไอโอดีนไปผสมในกระบวนการการผลิต สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าไปเติมสารไอโอดีนในเกลือได้ ก็ทรงแนะนำให้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่นำเกลือผสมไอโอดีนออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงหมู่บ้านต่างๆ แทน

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องผลิตเกลือผสมไอโอดีน ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีโครงการรณรงค์ให้ใช้เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร ให้ความรู้เรื่องการขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2540 สภานานาชาติ เพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (International Council For Iodine Deficiency Disorder : ICCIDD) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองสดุดีเกียรติคุณแด่พระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้นำ ผู้บุกเบิก และดำเนินงานด้านโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 25 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมปัญญาของคนในชาติ

 “อย่างไรก็ตาม อย.จะยังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการพัฒนาเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์เกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพ หรือมาตรฐานของเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ แหล่งผลิต และจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอต่อไป” เลขาธิการ อย. กล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วิธีรับประทานยาที่ถูกต้อง  เสี่ยงเพราะเพื่อน  เยียมภาคี  ปวดตา  พิจารณาเห็นชอบ  โรคระบบขับถ่ายบกพร่อง  รักลูกไม่สูบบุหรี่  ไอศกรีม  1 ทศวรรษ สสส.  เกลือแร่และวิตามิน  หัวใจแห่งการเยียวยา  ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ  ทลายกำแพง ตัวตน  ป่วยทางจิต  บรรยากาศการ ประชุม  ปัญหาวัยรุ่นตีกัน  12 สิงหามหาราชินี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชีวิตในเมือง รถจักยานพับ ทริปซำเหมาสู่อัมพวา 26 วัน ทำ-มะ ลองทำ วิธีขี่ปั่นท่องไปให้ได้ไกล สนุกทริปท่องบางกระสอบ bike to work ดอนเมือง  ภัยรถแท็กซี่  การจัดการอาหารโรงเรียน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม