มัสยิดครบวงจร สู่แนวทางพระราชดำริ

| |
อ่าน : 1,693

ที่มา : เว็บไซต์สร้างสุขมุสลิมไทย

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สร้างสุขมุสลิมไทย

มัสยิดครบวงจร สู่แนวทางพระราชดำริ thaihealth

สม.ภาคเหนือ พบแกนนำมุสลิมดอยสะเก็ดผลักกิจกรรมโครงการมัสยิดครบวงจร สู่แนวทางพระราชดำริ

ความเป็นชุมชนเข้มแข็งสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือการมีส่วนร่วม ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางแก้ไข ร่วมมือ ร่วมใจ สุดท้ายร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ สสม. ชวนพี่น้องมุสลิมชาวดอยสะเก็ดร่วมตั้งวงพูดคุย หาแนวทางการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ ด้วยกลไกการขับเคลื่อนภายใต้ควาทต้องการของชุมชนเอง ภายใต้ โครงการมัสยิดครบวงจร ของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย โดยมีตัวชีวัดที่ท้าทาย แกนนำผู้บริหารในมัสยิด ทำอย่างไรให้มัสยิดมีโครงสร้าง การจัดการแผนการทำงานอย่างมีระบบที่มีชีวิตขับเคลื่อนได้ สามารถจัดตั้งกองทุนที่จักช่วยเหลือกันและกันในชุมชน อีกทั้งสร้างการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้โดยการจัดโซนมุมอ่านหนังสือ ห้องการเรียนรู้สำหรับพี่น้องในชุมชน จีดให้เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ มีภูมิทัศน์โดยรอบมัสยิดให้สวยงามสะอาดตา พร้อมทั้งมีคุตบะห์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทั้งกายใจ อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นของชุมชน มีผู้ที่อาสามาดูแลความสะอาดของมัสยิด โดยทางศูนย์กิจกรรมภาคเหนือสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดสร้างห้องน้ำไว้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในชุมชน

สำนึกรักบ้านของอัลลอฮ์เป็นสิ่งหนี่งของแกนนำผู้บริหารมัสยิดสัปปุรุษ ควรมีเป็นเครื่องมือติดตัวสำหรับทุกคน หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ ซุบฮาฯ สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุข มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมแก้ สิ่งที่ตามมาอินชาอัลลอฮ์ความเมตตาปัจจัยยังชีพที่กว้างขว้าง จะลงสู่ชุมชนอย่างแน่นอน

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม