ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 3,912

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ thaihealth

จ.แพร่ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดแพร่ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พร้อมตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยนายปรีชา ด้วงบุญมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559

นายปรีชา เผยต่อว่าเริ่มจากสนับสนุนให้ตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวทางการบริหารข้อมูลอันนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน หรือ MIS For Sustainable Road Safety โดยมีการนำเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ และนำไปใช้ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ thaihealthเป็นแนวทางขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

“ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดแนวทาง 8 ประเด็นหลัก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ได้แก่การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ การปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย การพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง” หัวหน้าสำนักงานป้องกัน ฯ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม