พืชผักสวนครัวริมรั้วกินได้

| |
อ่าน : 5,653

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

พืชผักสวนครัวริมรั้วกินได้ thaihealth

พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ตำบลเม็กดำ เกิดขึ้นจากการส่งเสริมของ อบต.เม็กดำ ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในการเกษตร เพื่อลดปริมาณสารพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนลงด้วย

ปัจจุบันพืชที่ชาวบ้านนิยมปลูกมีตั้งแต่ กะเพรา โหระพา อัญชัน เดือย บัวบก ผักบุ้งไทย พริกขี้หนู มะเขือเทศ มะนาว ฟักทอง มะกรูด มะขาม มะเขือแค ใบชะพลู ขิง ข่า ตะไคร้ ตำลึง ถั่วแดง ส้มเขียวหวาน กล้วย มะม่วง ฝรั่ง มังคุด ขนุน มะละกอ และชมพู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งสิ้น

เมื่อมีผลผลิตมาก ชุมชนจึงรวมตัวกันนำพืชผักผลไม้ไปขายในตลาดหลัก ซึ่งจะมีกลุ่มพ่อค้ามารับซื้อโดยเฉพาะพืชสมุนไพรเพื่อนำไปผลิตเป็นยาสมุนไพร ส่วนผักสวนครัวนั้นจะขายกันภายในชุมชน เน้นราคาถูก เพื่อให้ทุกคนได้กินผักที่ปลอดสารพิษ

สำหรับรูปแบบการบริหารกลุ่ม จะมีการเลือกตั้งกรรมการทุก 1 ปี มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายการเงินบัญชี ฝ่ายจัดการเพาะปลูก และมีกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนการผลิตของสมาชิก ซึ่งมีการกำหนดจุดประสงค์และระเบียบการกู้ยืมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กิจกรรมด้านการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง ถือเป็นการเรียนรู้และใช้ชีวิตตามครรลองวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม