‘ผ้าเก็บย้อมมะเกลือ’ สร้างรายได้ชุมชน

| |
อ่าน : 2,416

ที่มา : หนังสือผ้าพื้นเมือง 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

‘ผ้าเก็บย้อมมะเกลือ’ สร้างรายได้ชุมชน thaihealth

‘ผ้าเก็บย้อมมะเกลือ’  เอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

ตำบลกล้วยกว้าง จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยหลักๆ 3 ชนเผ่า คือ เขมร ส่วย ลาว โดยแต่ละเผ่าจะทอผ้าใช้เอง ลายผ้าที่นิยมกันมาก คือ ผ้าลายลูกแก้ว ซึ่งแต่ละเผ่าก็จะเรียกแตกต่างกันไป เช่น เผ่าเขมรเรียกว่า ผ้าเก็บ โดยเรียกตามลักษณะการเก็บลายดอก เผ่าส่วยเรียกว่าผ้าเหยียบ เพราะว่าผู้ทอจะต้องเลือกเหยียบไว้สลับตะกอ ซึ่งมี 4-5 ตะกอ เพื่อให้ได้ลายผ้าที่เป็นลายเฉพาะของแพรเหยียบ ส่วนเผ่าลาวจะเรียกผ้าลายดอกแก้ว หรือลายลูกแก้ว ทั้งนี้ผู้ที่สามารถทอผ้าประเภทนี้ต้องมีความชำนาญละเอียดลออ โดยเมื่องทำเสร็จจะต้องนำไปย้อมกับผลมะเดื่อ เพื่อให้ได้ผ้าที่มีความหนา ไม่เปื้อนง่าย ยับง่าย ซักแล้วไม่ต้องรีดสามารถสวมใส่ได้ทันที

ต่อมาสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศให้ผ้าลายลูกแก้วสีเหลืองดอกลำดวน เป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่ออนุรักษ์การทอผ้าลายโบราณและการย้อมสีธรรมชาติให้คงไว้แก่ลูกหลานต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเก็บย้อมมะเกลือขึ้นที่บ้านไอใหญ่ หมู่ที่6 โดยการย้อมจะใช้สีธรรมชาติเป็นหลัก และเน้นการทำลวดลายแบบโบราณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ทำให้ผ้าของที่นี่ได้รับความนิยมสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนสนับสนุนสมาชิกโดยการปล่อยกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและมีการกำหนดกฎระเบียบในการกู้ยืมอย่างชัดเจน มีการประชุมประจำปีและรายงานเรื่องการเงินทุกครั้งอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม