ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ พบผู้ติดเชื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน

| |
อ่าน : 2,715

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ฯ เผยผลออกหน่วยตรวจเลือดกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจช่วงสัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก พบผู้ติดเชื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงการออกหน่วยบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีแก่ผู้สมัครใจ ช่วงวันเอดส์โลก 30 พฤษภาคม - 1 ธันวาคม 2555 ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และองค์การแพทย์ ภายใต้ชื่อ “เอชไอวี ตรวจเพื่อก้าวต่อ” ที่ห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน สาขาบางกะปิ สาขาบางแค และที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระรามสอง และพระรามสาม พบมีผู้มารับบริการ 688 ราย เป็นชาย 432 ราย หญิง 256 ราย จำนวนนี้พบว่าติดเชื้อเอชไอวี 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.6 ถือว่าสูง ว่า อัตราการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย ต้องช่วยกันทำให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีลดลงให้ได้ แนวทางหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือประเมินความเสี่ยงของตัวเองและหากมีความเสี่ยงก็สามารถไปใช้บริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละ 2 ครั้ง หรือโทร.ปรึกษาได้ที่ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ตั้งแต่ 10.00 -20.00 น.ทุกวัน

ด้านนายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 กล่าวว่า เพื่อทำให้เห็นความสำคัญของการรู้ผลเลือดตัวเอง เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสถานการณ์เรื่องเอดส์ในสังคมไทย ภาครัฐต้องสนับสนุนเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการปรึกษาและตรวจเลือดเคลื่อนที่ และการกำหนดนโยบายเรื่องการทำงานเอดส์ให้ชัดเจน จัดงบประมาณที่เพียงพอต่องานส่งเสริมการป้องกัน ที่สำคัญต้องหาองค์กรหลัก ที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างความมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นด้วย เมื่อเกิดความตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วน จะช่วยให้กลุ่มเสี่ยงกล้าเข้ารับการตรวจเลือดมากขึ้น เมื่อรู้เร็วรับยาเร็วก็ช่วยลดการแพร่กระจายโรคไปยังผู้อื่นได้

 

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม