โรคปอดบวมแชมป์คร่าชีวิตเด็กทั่วโลก

| |
อ่าน : 3,848

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนโรคปอดบวมแชมป์คร่าชีวิตเด็กทั่วโลก

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรคปอดบวม เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก พบว่าปีหนึ่งๆ มีเด็กทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม สำหรับประเทศไทยในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดบวมกว่า 100,000 คน เสียชีวิตกว่า 1,000 คน ความรุนแรงของโรคเมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่มของโรคติดเชื้อในเด็กมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า โรคปอดบวมทำให้เด็กเสียชีวิตมากที่สุด จึงจำเป็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ในบุตรหลาน เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยด้วยโรคปอดบวม หรือเมื่อเด็กป่วยก็สามารถดูแล และสังเกตอาการที่จะพาไปพบแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

สำหรับโรคปอดบวมเกิดจากหลายสาเหตุ พบได้บ่อยจากการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย โดยอาการของผู้ป่วยโรคปอดบวมจะมี ไข้ ไอ มีเสมหะ หายใจเร็วกว่าปกติ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ผู้ป่วยบางคน อาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง บางคนอาจมีครบทุกอาการ โรคปอดบวมเป็นโรคที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นหวัดบ่อย มีโอกาสที่จะเป็นปอดบวมสูง สำหรับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน เมื่อป่วยจะมีความรุนแรงและทำให้เสียชีวิตได้

นายแพทย์ภาณุมาศ กล่าวเพิ่มเติม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สคร. 11 นศ. จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองหันมาตระหนัก หรือใส่ใจในสุขภาพอนามัยของเด็ก และเยาวชน ร่วมดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากโรคปอดบวม โดยดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สวมเสื้อผ้าหนาๆ ให้เด็กเมื่ออากาศเย็น หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่เป็นโรคทางเดินหายใจ ไม่ควรพาเด็กเล็กไปในสถานที่แออัด เช่น ศูนย์การค้า ตลาดสด ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไดง่าย อีกทั้งดูแลเด็กให้ร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ เด็กที่เป็นหวัดส่วนหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นปอดบวม โดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด เด็กขาดสารอาหาร ทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมีโรคอื่นๆ แทรก ถ้าเป็นปอดบวมจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อเด็กมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นปอดบวม คือ มีไข้ ไอ และหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อเด็กจะได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก อันตรายต่าง ๆ ก็จะน้อยลง

 

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม