7 ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 6,230

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

7 ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย thaihealth

กรมอนามัยห่วง 7 ปัญหาสุขภาพปากผู้สูงวัย กระตุ้นคนไทยดูแลสุขภาพฟันตั้งแต่เด็กจนแก่ ช่วยมีฟันใช้ยาวนาน พร้อมจัดประกวดผู้สูงอายุ 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี และ 90 ปี ระดับประเทศ

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เพื่อพัฒนาการสมวัย ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันสูงที่สุดถึงร้อยละ 88 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ ร้อยละ 37 ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย 7 อันดับ ได้แก่ การสูญเสียฟัน ฟันผุและรากฟันผุ เหงือกอักเสบ ภาวะน้ำลายแห้ง แผลและมะเร็งช่องปาก ฟันสึก และโรคช่องปากที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน จากผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ในปี 2555 พบว่า ผู้สูงอายุมีการสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7.2 ยังคงต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 236,000 คน และพบว่าภาคใต้มีการสูญเสียฟันทั้งปากและความต้องการบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากสูงสุด ร้อยละ 11.2 และ 8.8 ตามลำดับ ขณะที่ภาคอื่น ๆ ความต้องการบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากเป็นร้อยละ 2.0 - 4.6

นพ.ธงชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยร่วมกับวิชาชีพทันตกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อสนองกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ ความว่า “เวลา ไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ทำให้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากทั่วประเทศได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานเพื่อการเคี้ยวอาหารแล้วกว่า 390,000 คน ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างชัดเจนทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ให้สิทธิ์ประชาชนได้ใส่ฟันเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุที่มีต้นทุนประมาณ 6,000 บาทต่อคน และในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โครงการฟันเทียมพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุไทย นอกเหนือจากรากฟันเทียมและหมอประจำครอบครัว โดยเพิ่มการเข้าถึงบริการจาก 35,000 ราย เป็น 40,000 ราย

นพ.ธงชัย กล่าวว่า สำหรับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย กรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เพื่อพัฒนาการสมวัย ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุ โดยปีนี้ยังคงจัดการประกวดผู้สูงอายุ 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี และ 90 ปี ระดับประเทศ มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศวัย 90 ปี จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายพิศ สุทธิฤกษ์ จังหวัดชุมพร นางหลง สิงห์ทอง จังหวัดขอนแก่น นายเหลือ บุญแจ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายผัน แท่นจันทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับรางวัลชนะเลิศวัย 80 ปี มีจำนวน 6 ราย ได้แก่ นางสุทิน แจงเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญชู สาวิกันย์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิญาสิษฐ์ สุนทรนนท์ จังหวัดนนทบุรี นางสีม่วง ชอบสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นางซอย ทุ่งทอง จังหวัดอุทัยธานี และนางนุ้ย มูลแจ้ง จังหวัดตาก

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม