"ยูเนสโก" เทิดพระเกียรติ ร.๙

| |
อ่าน : 21,018

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

องค์การยูเนสโกน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และยกย่องพระองค์ทรงสร้าง "ประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ" ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ด้วยหลักปรัชญาแห่งความพอเพียง

ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เมื่อวันอังคาร เพื่อลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับ

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกมีแถลงการณ์ฉบับหนึ่ง ซึ่งมีสาระสำคัญว่าตลอดรัชสมัย 7 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการยกระดับและพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยไม่ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นกับพระวรกายของพระองค์เองแม้แต่น้อย นอกจากนี้ การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอุปนิสัยและพระราชจริยวัตรศึกษาหาความรู้ในศาสตร์หลายแขนงตลอดเวลา ถือเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่ายิ่งให้กับการทำงานของยูเนสโก

นอกจากนี้ พระราชดำริของพระองค์ในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม และการพัฒนาด้วยแนวทางอันยั่งยืนจะเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาคมโลกน้อมนำไปปฏิบัติตามตลอดไป พระองค์ทรงสร้าง "ประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ" ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนับสนุนกิจการของยูเนสโกตลอดมา

ซึ่งในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ ยูเนสโกขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคน และขอให้ชาวไทยดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงวางรากฐานไว้ให้สืบไป ขณะที่ยูเนสโกจะขออัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเตรียมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนปี 2573 ตามกรอบของสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) ด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม