น้อมนำพระราชดำรัส เร่งปราบ“ยุงลาย”

โดย
| |
อ่าน : 5,981

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

น้อมนำพระราชดำรัส เร่งปราบ“ยุงลาย” thaihealth

แฟ้มภาพ

“สบส.” รวมพลัง “อสม.” น้อมนำพระราชดำรัส ปราบยุงลายอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกให้หมดทุกหมู่บ้านและชุมชน

นพ.วิศิษฏ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า  สบส. ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและปลูกฝังพฤติกรรมประชาชนในการพัฒนาสุขภาพตนเองและชุมชน ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ความว่า “โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และยังมีอันตรายอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง” ซึ่งพระองค์ได้พระราชทาน ณ พระราชวังวังไกลกังวลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2542

“สบส.จะรวมพลังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ซึ่งเป็นผู้แทนของภาคประชาชนมีทุกหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 10 –  15 คน  ช่วยกันปราบยุงลายเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกให้หมดทุกหมู่บ้าน ชุมชน โดยให้ อสม.ชักชวน กระตุ้นให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนร่วมกันทำความดี  ลงมือช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้านและรอบๆบ้านตนเอง ที่โรงเรียน วัด ศาสนสถานในชุมชน โดยยึดหลัก 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายอาศัยเกาะพัก เก็บขยะ เก็บเศษภาชนะ ไม่ให้มีแหล่งน้ำให้ยุงลายวางไข่ได้ และให้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง หากไม่มียุงลาย ก็จะไม่มีโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย” นพ.วิศิษฎ์ กล่าว

ด้านนพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559-ล่าสุดวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมทั่วประเทศ 47,649 ราย เสียชีวิต 38 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยในรอบสัปดาห์นี้สูงกว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,305 ราย เนื่องจากเข้าฤดูฝนอย่างเต็มตัว เมื่อฝนตกลงมาเศษขยะภาชนะที่เคยมีน้ำและยุงลายไข่ทิ้งไว้นั้น ไข่ยุงลายซึ่งสามารถทนทานต่อความแห้งแล้ง ติดแห้งอยู่ที่ผนังภาชนะเหล่านั้น เมื่อได้รับน้ำฝนไข่จะแตกตัวเป็นลูกน้ำภายในไม่เกิน 30 นาที จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเก็บกวาดขยะเศษภาชนะ จัดระเบียบภาชนะขังน้ำต่างๆ ให้เข้าที่และมีฝาปิด รักครอบครัวร่วมปฏิบัติ 3 เก็บ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม