พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

| |
อ่าน : 32,714

ที่มา : MGR Online

 พระบิดาแห่งเทคโนโลยของไทย thaihealth

 

โหลดฟรีเอกสารเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำเอกสารเผยแพร่ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ซึ่งตรงกับทุกวันที่ 19 ตุลาคม

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ https://www.sendspace.com/file/2cszu2

ทุกวันที่ 19 ตุลาคมถือเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เนื่องจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เห็นควรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอด โดยทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยและทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในวันที่ 12 ธ.ค. 2543 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดวันเทคโนโลยีของไทย

วันเทคโนโลยีของไทยตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และฝนตกลงตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ แม้การทำฝนเทียมจะเริ่มขึ้นในต่างประเทศ แต่พระองค์ทรงมีเทคนิคการทำฝนเทียมเป็นแบบฉบับเฉพาะของพระองค์เอง

สำหรับวันที่ 19 ตุลาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรี นฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยของไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม