`เพื่อคนข้างหลัง`

| |
อ่าน : 3,036

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

\'เพื่อคนข้างหลัง\' thaihealth

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังพระวรกายเป็นอย่างยิ่ง โปรดกีฬาหลายชนิด เช่น สกี ฮอกกี้น้ำแข็ง แบดมินตัน สกีน้ำ เรือใบ ฯลฯ แต่การออกกำลังพระวรกายที่ทรงทำสม่ำเสมอถึงปัจจุบันคือ ทรงวิ่งและทรงพระดำเนินโดยการจับเวลา

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เล่าประสบการณ์ในการวิ่งตามเสด็จไว้ในหนังสือ รอยพระยุคลบาทว่า "..ทรงวิ่งก้าว ยาวๆ พระบาทสัมผัสพื้น เบาๆ เหมือนกับทรงลอยในอากาศ ขณะที่พวกเราวิ่งกวดตามไปอย่างเต็มฝีเท้า วิ่งไปได้ไม่ไกลนัก ทุกคนก็หอบกันอย่างเสรี แต่ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงหอบหรือแม้แต่อ้าพระโอษฐ"

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 88 พรรษาในปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง "เพื่อคนข้างหลัง" เพื่อเชิดชู "กษัตริย์นักกีฬา" โดยนำฉายก่อนเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ซีเนคลับทั่วประเทศ

"เราทุกคนล้วนมีคนที่เรารัก และห่วงใยเสมอ การจะอยู่เห็นความสำเร็จ หรืออยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ ตัวเราต้องสร้างขึ้นมาเอง นั่นคือ การดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง" ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานแถลงข่าว "ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โฆษณาชุด "เพื่อคนข้างหลัง"

\'เพื่อคนข้างหลัง\' thaihealth

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวถึงการจัดทำภาพยนตร์โฆษณาฯ ครั้งนี้ว่า สสส. ได้ส่งเสริมสุขภาพ 4 มิติทั้ง กาย ใจ สังคม และปัญญา โดยทำหน้าที่ส่งสารไปถึงประชาชนทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอื่นๆ เพื่อเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาเป็นสื่อที่ให้ผลด้านความประทับใจสูง และสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้โดยตรง

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสพิเศษที่ทางผู้บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้โอกาสในการนำเสนอ ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องคนข้างหลังต่อผู้ชมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นงานที่ สสส. ภาคภูมิใจมาก เนื่องจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณา กล่าวถึงคนที่มีความมุ่งมั่นในการออกกำลังกายด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป ไม่เว้นแม้แต่พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงออกกำลังกาย ถ้าคนไทยทุกคนหันมาออกกำลังกาย ไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงสังคมบ้านเมืองด้วย ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า

\'เพื่อคนข้างหลัง\' thaihealth

"ประเทศไทยจะดีขึ้นได้ คนในชาติต้องมีสุขภาพที่ดี เมื่อทุกคนได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาก็จะเกิดความซาบซึ้งและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เกิดแรงบันดาลใจและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักกีฬา ทรงแข่งขันทั้งกีฬา เอเชี่ยนเกมส์ กีฬาแหลมทอง และได้รับเหรียญทองในระดับการแข่งขันนานาชาติ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่สำคัญให้กับคนไทย" ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว

"...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมบ้านเมืองได้เต็มที่..." (พระบรมราชาโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 22 ตุลาคม 2522)

ปัจจุบันภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวหยุดการเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ไปแล้ว แต่พระจริยวัตรด้านสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังประทับอยู่ในดวงใจของคนไทยตราบนานเท่านาน เป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้  พระวรกายที่แข็งแรงคือพลังแห่งการทรงงานที่ทำให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนทุกวันนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม