สธ.เผยโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนพุ่ง 271 โรค

| |
อ่าน : 1,962

พบในสุนัขมากที่สุด 47 โรค และเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ปัจจุบันมีรายงานพบผู้ป่วยทั่วโลก 9 ราย เสียชีวิต 5 ราย

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวปาฐกถาพิเศษ “โรคติดต่ออุบัติใหม่ : ความท้าทายใหม่บนโลกเก่า” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ : ความท้าทายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ปัญหาที่ท้าทายงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มีจาก 3 กลุ่ม คือ 1.ปัญหาโลกร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อความไวต่อการรับเชื้อทำให้ ภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์อ่อนแอลง ขณะที่โรคใหม่ๆอุบัติขึ้นในลักษณะของการระบาด 2.ปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ซึ่งกว่า 70% เป็นโรคติดจากสัตว์สู่คน เนื่องจากคนและสัตว์มีปฏิสัมพันธ์กัน และ 3.เชื้อจุลชีพก่อโรค ซึ่งเกิดจากการอุบัติใหม่ การดื้อยาและปฏิชีวนะ และเกิดจากการพัฒนาอาวุธชีวภาพ จากข้อมูลของสำนักงานระบาดวิทยาพบว่าสัตว์แพร่เชื้อสู่คนจนทำให้เกิดโรคได้ ถึง 271 โรคและที่น่าตกใจคือพบว่า 3 ลำดับแรกของสัตว์ที่นำโรคมาสู่คน คือ จากสุนัข 47 โรค สัตว์ฟันแทะ 44 โรค และการทำปศุสัตว์ 37 โรค นอกจากนี้ เป็นโรคจากแมว 34 โรค ลิง 27 โรค สัตว์เลื้อยคลานและปลา 20 โรค กระต่าย 17 โรค และนก 15 โรค

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐกล่าวต่อว่า สำหรับโรคติดจากสัตว์สู่คนที่ควรมีการเฝ้าระวังในปี 2556 คือ โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ที่ระบาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น จอร์แดน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ปัจจุบันมีรายงานพบผู้ป่วยทั่วโลก 9 ราย เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งจากการสอบสวนได้ตั้งข้อสงสัยว่าติดเชื้อมาจากค้างคาว นอกจากนี้ โรคจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ โรคไข้หวัดนก เป็นต้น ยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 การเดินทางไปมาของประชากรระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาจทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อาทิ โรคคอตีบ หัด โปลิโอ หัดเยอรมัน ไอกรน คางทูมและไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งมีโอกาสกลับมาใหม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น สธ.ต้องเฝ้าระวังและมีการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดการเตือนภัยของโรคได้อย่างทันท่วงที

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม