เปลี่ยนความเศร้า เป็นพลังทำดี

| |
อ่าน : 3,784

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 

เปลี่ยนความเศร้า เป็นทำดีถวายในหลวง thaihealth

แพทย์แนะคนไทยเปลี่ยนความเศร้าเป็นพลัง ทำสิ่งดีๆเพื่อประชาชน-ประเทศชาติ สานต่อพระราชปณิธานองค์ภูมิพล   

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายต่อการสูญเสียในครั้งนี้ ประชาชนทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความศรัทธาที่พระองค์ท่านทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อ อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติก้าวหน้าต่อไปให้สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศล ดังนั้น คนไทยจึงควรทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ มีความสามัคคีกัน ไม่เพ่งโทษ พยายามสนับสนุนเกื้อกูลในสิ่งที่ดีๆให้แก่กัน

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยแท้ เสียสละพระวรกาย ปัญญาและความคิดเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้ แม้ไม่มีใครเห็นพระองค์ท่านก็ทรงทำ ซึ่งผมยึดมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อประชาชน” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าว

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขว่า สุขภาพของทุกชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการจะพัฒนาสิ่งใดได้นั้น สุขภาพของคนผู้นั้นต้องดีก่อน ซึ่งทรงในทุกๆครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆเพื่อเยี่ยมราษฎรจะทรงให้หน่วยแพทย์พระราชทานตามเสด็จไปด้วยเสมอ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน ไม่เฉพาะแต่การรักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังทรงให้เน้นเรื่องการป้องกันโรคกับประชาชนด้วย เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพ พระองค์ทรงมีสายพระเนตรในการพัฒนาประเทศอย่างครบวงจร

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม