ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง

| |
อ่าน : 1,441

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง thaihealth

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยใช้เครื่องมือการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE)

ช่วง ทบทวน Vision / ทบทวน KRA ,KPI เพื่อให้แต่ละจังหวัด เห็นเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานร่วมกันในทีม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันทั้งด้าน Vision , KRA ,KPI โดยผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันแล้ว

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.สมุทรสงคราม จ.น่าน และ จ.ศรีสะเกษ ประเมินผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ตามเป้าหมายโครงการ และกระบวนการทำงานของตนเองจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ เพื่อให้ห็นข้อท้าทายและได้แนวทางในการพัฒนายกระดับโครงการในระยะต่อไปให้สามารถบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้ดีขึ้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ วันที่ 16-17 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม