พม.ห่วงเด็กชายแดนภาคใต้ถูกชักจูง

| |
อ่าน : 2,459

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสังคม และเป็นห่วงเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกชักจูงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวว่า จากวันเด็กที่ผ่านมา ทำให้สังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้งจากการกระทำของผู้ใหญ่ ความรุนแรงในครอบครัว จนอาจนำไปสู่การกระทำผิดรวมถึงเด็กไร้สัญชาติ ซึ่ง พม.ได้แบ่งการดูแลเด็กแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่น เด็กพิการจะเริ่มดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียน มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการตามขีดความสามารถ ถ้าเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จะรับมาเลี้ยงในสถานสงเคราะห์ พร้อมส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ส่วนเด็กที่กระทำผิด จะมีกระบวนการอบรมดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว เพื่อปลูกฝัง ดูแลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยได้แสดงความเป็นห่วงเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะยังไม่ประสบปัญหาร้ายแรง แต่เด็กบางกลุ่มที่ถูกชักจูงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะออกมาก่อความรุนแรงได้

 

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม