“นับเราด้วยคน” ปรับทัศนคติเข้าใจ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ”

| |
อ่าน : 5,573

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 “นับเราด้วยคน” ปรับทัศนคติเข้าใจ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. เปิดตัวแคมเปญ “นับเราด้วยคน” สร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” กลุ่มคนที่ถูกมองข้ามตัวตน ถูกลืม ขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน มีช่องว่างในการเข้าถึงสุขภาวะ “ก้อง-สหรัถ”  - “ชิ สุวิชาน” ร่วมถ่ายทอดบทเพลง “นับเราด้วยคน” เปิดใจให้โอกาสสร้างสังคมแบ่งปัน เดินหน้าจุดประกายมองมุมบวกคนไร้สถานะบุคคลเป็นกลุ่มแรก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  เปิดตัวแคมเปญนับเราด้วยคน พร้อมมิวสิควิดีโอเพลง “นับเราด้วยคน” เพื่อสื่อสารปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ขับร้องโดยคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง และคุณชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) กล่าวว่า สสส. ได้ริเริ่มการจัดทำโครงการ “นับเราด้วยคน” ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ว่ามีประชากรกลุ่มเฉพาะที่ถูกลืมและขาดสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงโอกาสและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ กลุ่มคนพิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มแรงงาน, กลุ่มไร้สถานะ, กลุ่มสตรีผู้ต้องขัง, กลุ่มมุสลิมชายแดนใต้และกลุ่มคนไร้บ้าน ประชากรกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการถูกมองข้าม ไม่มีตัวตน ขาดการยอมรับจากสังคม การสื่อสารผ่านแคมเปญนับเราด้วยคน จะเป็นการ “นับเราด้วยคน” ปรับทัศนคติเข้าใจ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” thaihealthเปิดพื้นที่ให้เห็นการคงอยู่ การมีตัวตน และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นทิศทางและเป้าหมายหลักของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ บนฐานสังคมสวัสดิการ สังคมสัมมาชีพ และสังคมไร้การกีดกัน เพื่อลดความแตกต่างในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากร และการสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อดำรงชีพอย่างมีสุขภาวะ

ดร.ประกาศิต กล่าวต่อว่า ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ สสส. ได้มีการประชุมระดมสมองร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการและประเด็นการสื่อสารที่สะท้อนปัญหาและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายของผู้คน การชี้ให้เห็นความไม่เป็นธรรมในมิติต่างๆ ที่จะช่วยปรับทัศนคติให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้การอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข โดยกำหนดแผนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี โดยปีแรกเลือกประเด็นเร่งด่วนของการเข้าถึงบริการสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่ “นับเราด้วยคน” ปรับทัศนคติเข้าใจ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” thaihealthประชากรตามแนวชายแดน ประกอบกับความต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีข้อตกลงร่วมกันที่จะเน้นการสื่อสารผ่าน “ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล” ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โครงการนี้จะเป็นตัวจุดประกายเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่สังคมมีต่อคนไร้สถานะ รับรู้ถึงความมีตัวตน และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนไร้สถานะให้เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น และยังส่งตอทัศนคติที่มีต่อกลุ่มประชากรเฉพาะในภาพรวมต่อไปในอนาคต เพื่อสนับสนุนให้คนไร้สถานะได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก “นับเราด้วยคน”  https://www.facebook.com/นับเราด้วยคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม