จัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง

| |
อ่าน : 986

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

จัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง thaihealth

จัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานในปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน

เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันจัดเวทีสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานในปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน รวมไปถึงการฝึกตนเองกับการรับมือกับการจัดการปัญหาในชุมชน รวมไปถึงเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่อีกด้วย

เวทีประชุมสังเคราะห์ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบนวันที่ 9 ตุลาคม 2559 และโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม