‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 3,776

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

เปิดโมเดลย่าโมสไตล์ลดปัญหาแม่วัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น

สสส.- สธ.เปิดโมเดลย่าโมสไตล์ลดปัญหาแม่วัยใส ท้องในวัยรุ่น ปัญหาโลกแตกเมื่อ Boy Meets Girl : Sex พาเพลิน แต่ละวันเมืองไทยมีเด็กที่เกิดจากแม่วัยใสถึง 286 คน เฉพาะเด็กวัยใสที่โคราชมีถึงวันละ 13 คน หรือ 58 คนต่อวัยรุ่นหญิงพันคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพลิกแฟ้ม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลยุทธ์จับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ 400 แห่ง : 400 โรงเรียน

‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth"ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เพราะความมุ่งมั่นของเราทุกคน"  นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อเตือนใจในฐานะเลขานุการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะกรรมการมี รมต.กระทรวงสาธารณสุข, การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศึกษาธิการ, มหาดไทย, แรงงาน, ปลัด กทม. ตัวแทนเยาวชนหญิงชายจากสภาเด็กและเยาวชน, ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ด้วยกลไกสำคัญภายใต้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  กฎหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นครราชสีมา:ต้นแบบการจัดการและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวันที่ 19-20 ก.ย. ที่ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมืองโคราช:เมืองผู้หญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ปราสาทหินพิมาย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ด่านเกวียน ศูนย์ลำตะคอง ท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในแดนอีสานใต้ที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน Boy Meets Girl : Sex พาเพลิน รักนี้ไม่มีวันลืม เมื่อไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย เพียงครั้งเดียวเด็กหญิงที่ยังไม่ทันจะเป็นนางสาวก็ท้อง ได้กลายเป็นแม่วัยใส มีสถิติเด็กผู้หญิงอายุเพียง 9 ขวบก็ท้องได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพร้อมจะเป็นแม่ครรภ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน Boy Meets Girl : Sex พาเพลิน รักนี้ไม่มีวันลืม เมื่อไม่ได้ใช้ถุงยาง‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealthอนามัย เพียงครั้งเดียวเด็กหญิงที่ยังไม่ทันจะเป็นนางสาวก็ท้อง ได้กลายเป็นแม่วัยใส มีสถิติเด็กผู้หญิงอายุเพียง 9 ขวบก็ท้องได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพร้อมจะเป็นแม่

สมชาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นช่วงวัยเรียนอย่างรุนแรง ในปี 2552 หญิงวัย 15-19 ปี มาคลอดถึงวันละ 13 คน หรือ 58 คนต่อวัยรุ่นหญิงพันคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่น่าเป็นห่วงก็คือ 80% ยังอยู่ในระบบการศึกษา ดังนั้นต้องมีการวางแผนทุกภาคส่วนด้วยการมองอนาคตร่วมกัน 10 ปี ปรับการทำงานจากพื้นที่นำร่องเป็นการทำงานครอบคลุมทั้งจังหวัด ภายใต้กลยุทธ์จับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ 400 โรงเรียน : 400 โรงพยาบาล มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยประสานงาน ขณะนี้ปี 2559 หญิงอายุ 15-19 ปีที่มาคลอดบุตรลดลงเหลือ 48 คนต่อวัยรุ่นหญิงพันคน ซึ่งเกิดจากการบูรณาการของหน่วยงานหลัก สถานศึกษา สถานบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสส. ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยกันลดอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีให้เหลือ 25 ต่อวัยรุ่นหญิงพันคน

"เด็กวัยรุ่นจับกลุ่มกัน วัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรมีจำนวนเยอะด้วยความไม่ประสีประสาที่จะใช้ถุงยางอนามัย มีโรงแรมม่านรูด เด็กผู้หญิงที่มาจากเมืองรอบนอกที่เป็นไข่ขาว เข้ามาเรียนในเมืองไข่แดงที่มีความแตกต่างในเรื่องความเจริญ นักเรียนส่วนหนึ่งเข้ามาเรียนในเมืองเช้าไปเย็นกลับ พ่อแม่ต้องนำรถยนต์ไปรับลูกที่โรงเรียนในช่วงฝนตก ในยามปกติบางครั้งก็เลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ เด็กบางคนรอดหูรอดตาพ่อแม่ สร้างปัญหารักในวัยรุ่นเกิดขึ้นทุกจังหวัด จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระดมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนงานระยะยาว 10-20 ปี" สมชาย วิเชียรฉันท์ กล่าว

‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealthนพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กล่าวว่า พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 มีผลบังคับใช้ 120 วัน ในวันที่ 29 ก.ค. 2559 เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงต้องสร้างกลไกในการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเอง ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาควรจัดการสอนเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมกับวัยพัฒนาครูผู้สอน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือคุ้มครองวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้เรียนต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม มีระบบส่งต่อไปยังบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคม หน่วยงานสวัสดิการสังคมฝึกอาชีพและจัดหางานให้แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ จัดหาครอบครัวทดแทนให้วัยรุ่นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้เอง สร้างแกน‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealthนำเยาวชนระดับจังหวัดและอำเภอในการเฝ้าระวังปัญหา สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว

ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลืองกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สถิติการคลอดบุตรของแม่วัยใสในเมืองไทย ปี 2558 พบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มาคลอดบุตร 104,289 คน แต่ละวันมีเด็กที่เกิดจากแม่วัยใสถึง 286 คน สสส.สนับสนุนกลไกการทำงานร่วมกับภาคส่วนหลักใน 20 จังหวัด โดยใช้กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษที่องค์การอนามัยโลกยกย่องให้เป็นโมเดลความสำเร็จ ในการทำงานเรื่องนี้ ร่วมกับบทเรียนในเมืองไทย พัฒนา 9 ภารกิจเป็นแนวทางขับเคลื่อน ด้วยการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและมีความยืดหยุ่นที่จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายและไว้วางใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อยากปั่น…ให้ปั่น  วินัยเด็ก  รอง นายกรัฐมนตรี  ทำนาย  ดูแลเด็ก  Prof.John Frank  สัญลักษณ์  นิธิ เอียวศรีวงศ์  ส่งเสริมป้องกัน  ครบรอบ12 ปี  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอด บุหรี่  ยารักษาโรคเบาหวาน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ละครสร้างเสริมสุขภาพ healthy family ครอบครัวนี้มีสุข การจิบยาแก้ไอ ยาแก้ไอ  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พบปะสังสรรค์  อาหารย่อยง่าย  ลำตัด  ศิริกุล ซื่อต่อชาติ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ป้ายกลางแจ้ง สื่อ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth บุหรี่ รักลูก ประกาศผล นิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ