ครัวเรือนต้นแบบ สู่การสร้างรายได้

โดย
| |
อ่าน : 3,320

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ครัวเรือนต้นแบบ สู่การสร้างรายได้ thaihealth

สสม. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม โครงการครัวเรือนต้นแบบ “วิถีพอพียง สร้างอาชีพ และรายได้” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ มัสยิดดารุลฮูดา ม.12 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)โดยนายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย พร้อมด้วยนายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม โครงการครัวเรือนต้นแบบ “วิถีพอพียง สร้างอาชีพ และรายได้”

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย สร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

โครงการครัวเรือนต้นแบบ “วิถีพอพียง สร้างอาชีพ และรายได้” ได้รับเกียรติจากนายชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.นครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง “เมื่อก่อนผมเคยเป็นหนี้ 10 ล้านบาท แต่หลังจากที่ผมเข้าใจตัวเอง ผมได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว ผมทำทุกอย่างมากมาย ปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงปลา ทำปุ๋ย ครัวเรือนต้นแบบ สู่การสร้างรายได้ thaihealthแม้กระทั้งการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำเพื่อใช้กับรถยนต์ที่ผมขับไปทำงานในแต่ละวัน ทำให้ผมมีเงินเหลือใช้ ผมสามารถปลดหนี้ 10 ล้านได้สำเร็จ โดยการใช้ชีวิตแบบพอเพียง” นายชาญณรงค์ กล่าว

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คณะผู้จัดโครงการฯได้คัดเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้วิทยากรมีความยินที่จะให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกับโครงการฯ

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการมัสยิดครบวงจรที่รณรงค์และร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนออกมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อมัสยิดและชุมชน

โดยชุมชนมัสยิดดารุลฮุดากำลังรวมกลุ่มกันปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม