รวมพลังชุมชน สู่การสร้างอาชีพ

โดย
| |
อ่าน : 2,784

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)โดย ตอฮีตร์ สายอิด 

ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

รวมพลังชุมชน สู่การสร้างอาชีพ thaihealth

มัสยิดบ้านทุ่งคา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านทุ่งคา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มัสยิดบ้านทุ่งคา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการมัสยิดครบวงจร ของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยมีนายอนุชาน หลานเด็น กำนัน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและมีนายอับดุลห้าฝาด ขจัดภัย อีหม่ามประจำมัสยิด กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของมัสยิดบ้านทุ่งคาเป็นที่กิจกรรมที่เสริมสร้างบทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการมัสยิดครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทของมัสยิดในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ และส่งเสริมการรวมกลุ่มการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเกษตรธรรมชาติ เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

2.กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (MOA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

รวมพลังชุมชน สู่การสร้างอาชีพ thaihealth- การปรับสภาพดิน

- การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

- การทำน้ำหมักชีวภาพ

- เทคนิคการปลูกพืช ผัก และการเพาะเลี้ยงเห็ด ปาล์ม เห็นแครงและเห็ดฟาง

3.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร ตามกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ (MOA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับเกียรติจากนายชวลิต จันทร์ย่อง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.โคกยาง อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มาเป็นวิทยาถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เห็ดแครงพื้นเมือง และนายอนันต์ เขียวสด เป็นวิทยากร เรื่องกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลังจากการเข้าอบรมกิจกรรมชาวบ้านจำนวน 30 ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มสร้างอาชีพซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อสร้างรายได้ ภายใต้การบริหารมัสยิดครบวงวงจรของมัสยิดบ้านทุ่งคา จ.กระบี่ผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ทางสสม.ใต้กลางจะรายงานให้ทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม