เปิด AEC กระทบการกิน

โดย
| |
อ่าน : 2,924

ดร.แอน มารี โทว์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า การเปิดการค้าเสรีนอกจากทำให้มีอาหารหลากหลายมากขึ้นแล้ว การแข่งขันแย่งชิงตลาดยังอาจส่งผลให้ราคาอาหารลดลง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อันนำมาสู่โรคอ้วนและโรคไม่ติดต่ออื่นๆ

ด้าน รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค aec ย่อมหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อาหารและโภชนาการเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากจะมีอาหารหลากหลายชนิดในท้องตลาด นอกจากนี้อาหารจะมีต้นทุนต่ำ ทำให้ราคาถูกลง ผู้บริโภคจึงสามารถเข้าถึงอาหารที่หลากหลายและได้มากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่า การที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุค aec น่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย การประชุมวิชาการของแผนงานอาหาร จึงเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมกันทบทวนสถานะของประเทศไทย เพื่อทราบความพร้อมและจุดอ่อนต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจัดการเรื่องปัญหาอาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคล้นทะลักและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย

ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต กล่าวว่า มีหลักฐานเชิงวิชาการและงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า ในระยะสั้นนโยบายด้านราคาและภาษีมีผลต่อการลดการบริโภคได้ดีกว่าการให้ความรู้ ดังนั้น นโยบายทางด้านราคาและภาษี โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตจึงน่าจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย และการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค aec นั้น นโยบายทางด้านภาษีมีความสำคัญอย่างไร หาคำตอบได้ที่งานประชุมวิชาการประจำปีของแผนงานวิจัยนโยบายอาหารฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 ม.ค.56 ที่โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมกันกำหนดหัวข้องานวิจัย เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายอาหารและโภชนาการของประเทศ รวมถึงแนวทางการรับมือด้านอาหารและโภชนาการก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทยต่อไป

ดังนั้น การประชุมนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้มีโอกาสทราบถึงข้อมูลการเปิดการค้าเสรีที่มีผลต่อเรื่องอาหารการกินและสุขภาพในภาพรวมของต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างให้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ aec ในอีก 2 ปีข้างหน้า

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม