อสม.เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 2,339

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

อสม.เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ thaihealth

จัดฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ ในโครงการ การพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ ในโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่”

โครงการนี้เป็นหลักสูตรที่ดัดแปลงมาจาก Building Capacity for Tobacco Control / Training Package 4 WHO 2013 Training for primary care providers ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทีมวิทยากร คือ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ พว.วราภรณ์ สระประทุม จากโรงพยาบาลภูเขียว พว.รษา รวิสานนท์ จากโรงพยาบาลคอนสวรรค์ และ พว.บัวทอง สถาน จากโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พว.สุพฤติยาเริงจรัล และ พว.สมชาติ เริงจรัล จากโรงพยาบาลพุทไธสง โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมรวม 9 บท  มีผู้เข้าร่วมจาก อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.คอนสวรรค์ อ.เทพสถิต อ.ภูเขียว รวมทั้งสิ้น 30 คน ทั้งนี้ มี ดร.อรสา  พันธุ์ภักดี จากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สหประชาชาติ  การใช้ยาบรรเทาปวดชนิดรับประทาน  เครือข่าย  ศิลปะในการดำรงชีวิต  ข่าวดีจะดัง  เสด็จออกมหาสมาคม  อำเภอสุขภาพดี  บริการสาธารณะ  ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่  สังคมก้มหน้า  สารเคมีตกค้าง  การรำ  กลางคืน  ลิเก  สมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  รักษาสุขภาพ  ไฟไหม้  เพื่อนร่วมงาน  โรงเรียนปลอดเหล้า  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม