ล้างมือถูกวิธี ลดติดเชื้อโรค

โดย
| |
อ่าน : 16,174

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ล้างมือถูกวิธี ลดติดเชื้อโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

“กรมอนามัย” เผยข้อมูลพบเด็กทั่วโลกตายจากอุจจาระร่วงปีละ 3.5 ล้านคน แพทย์ชี้ “มือ” อวัยวะสำคัญนำเชื้อโรคเข้าร่างกาย เผย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ถูกต้อง ถูกวิธี 20 วินาที ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินอาหารและทางหายใจได้ 90%

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก โดยปี 2559 มีการจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “มือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก” เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี เนื่องจากการล้างมือเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคที่สำคัญทางหนึ่ง โดยข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่า ในแต่ละปีทั่วโลกมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 ส่วนไทย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 3 ต.ค. พบผู้ป่วยอุจจาระร่วง 904,384 ราย เสียชีวิต 4 ราย ส่วนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่พบ 108,469 ราย เสียชีวิต 17 ราย และโรคมือเท้าปากพบผู้ป่วย 67,516 ราย เสียชีวิต 2 ราย

นพ.วชิระ กล่าวว่า การล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาสามารถช่วยลดโรคได้จริงในทุกช่วงวัย และ สธ. ก็มีการส่งเสริมการล้างมือโดยให้หน่วยงานรัฐในสังกัดของ สธ. สนับสนุน และให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัส โดยในการล้างมือที่ถูกต้องนั้นให้ยึดหลัก “7-20-7” คือ การล้างมือ 7 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หลังการทำกิจกรรมหลัก 7 อย่าง ได้แก่ 1. ก่อนและหลังเตรียมอาหาร 2. ก่อนและหลังรับประทานอาหาร 3. ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 4. ก่อนหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ 5. หลังเข้าห้องน้ำ 6. หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง และ 7. หลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กและผู้ใหญ่

รศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ อุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เชื้อโรคต่าง ๆ จะเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ 3 ทาง ได้แก่ ปาก จมูก และผิวหนังและเยื้อเมือก ดังนั้น มือจึงถือเป็นอวัยวะสำคัญ ที่จะนำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เพราะในแต่ละวันเราใช้มือตลอดเวลา ทั้งจับสิ่งของ หยิบอาหารเข้าปาก และสัมผัสผู้อื่น เป็นต้น โดยโรคติดต่อที่เป็นกันมากในเด็กมีทั้งโรคที่เกิดจากไวรัส เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัด โรคปอดบวม โรคอีสุกอีใส ส่วนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อาทิ โรคที่เกิดจากทางเดินหายใจ เช่น ไซนัส เจ็บคอ หูน้ำหนวก และโรคที่เกิดจากระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคท้องร่วง ลำไส้อักเสบ ทำให้เด็กถ่ายเหลวปวดท้อง

“การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรค ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนังและเยื่อเมือกได้ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินาที หรือเท่ากับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 รอบ หรือร้องเพลงช้าง 2 รอบ จะสามารถช่วยลดการติดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90” รศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  อบรมลูก  บีม  ผงน้ำตาลเกลือแร่  หนู  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ  โรงเรียนทวีธาภิเศก  สร้างสุขสุขภาพ  โรคดาวน์ซินโดรม  สินเชื่อ  การใช้เงินอย่างมีวินัย  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เครือข่ายลดอุบัติเหตุ จดหมายข่าว คนสามวัย ความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ตั้งสติก่อนสตาร์ท  ตาเหล่  ชมรมคนห่วงหัว สก๊อย แว้น เสี่ยง มูลนิธิไทยโรดส์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เอดส์ รักร่วมเพศ ชายรักชาย ชายไทย วันเอดส์โลก  สารโพลาร์  เส้นเลือดหัวใจ  คนที่คิดถึง  งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  พยาธิหนอนหัวใจ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม