ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อในปาก

| |
อ่าน : 5,246

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อในปาก thaihealth

แฟ้มภาพ

อย.เตือนทำ "ฟันปลอมเถื่อน" อนตราย เสี่ยงเกิดแผลเรื้อรัง ติดเชื้อในช่องปาก เหตุวัสดุเครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการฆ่าเชื้อถูกต้อง คนทำไม่ใช่ทันตแพทย์ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ วอนอย่าเห็นแก่ราคาถูกและรวดเร็ว

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโฆษก อย.เปิดเผยว่าในปัจจุบันพบว่ามีประชาชนบางส่วนไปรับบริการทำฟันปลอมเถื่อนตามตลาดนัดแผงลอยริมถนน และห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเห็นว่ามีราคาถูก และสะดวกรวดเร็วสามารถรอรับฟันปลอมได้ทันทีแต่การใช้บริการรับทำฟันปลอมเถื่อนเหล่านี้อาจเกิดการติดเชื้อหรือการเกิดโรคในช่องปากเนื่องจากสถานที่ทำฟันปลอมเถื่อนเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขสถานที่มักไม่สะอาดตามสุขอนามัยที่ดี เครื่องมือที่ใช้อาจไม่ได้มาตรฐานไม่มีขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้งานในผู้รับบริการแต่ละคนอีกทั้งผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์จึงขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะและไม่ทราบขั้นตอนรวมถึงวิธีการในการทำฟันปลอมที่ถูกต้องรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทำฟันปลอมไม่เหมาะสมมักจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่สะอาด ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการติดเชื้อกับอวัยวะในช่องปาก

"อันตรายที่อาจเกิดจากการทำฟันปลอมเถื่อนมีหลายรูปแบบเช่น การออกแบบฟันที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อฟันซี่ใดซี่หนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไปทำให้ฟันซี่ที่แข็งแรงกลายเป็นฟันที่อ่อนแอ เกิดการโยกสึกกร่อน และหัก รวมทั้งอาจเกิดการสบฟันที่ผิดปกติเกิดแผลจากการสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้มและลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรังทั้งนี้ การใส่ฟันปลอมโดยไม่เตรียมช่องปากที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักทันตกรรม เช่น ไม่อุดฟันซี่ที่ผุขูดหินปูน รักษารากฟัน หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เมื่อเกิดปัญหาหลังการทำแล้วการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติจะเป็นไปด้วยความลำบาก" รองเลขาธิการ อย. กล่าว

ภก.ประพนธ์ กล่าวว่า ฟันปลอมจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งประชาชนที่ต้องการทำฟันปลอมควรขอคำแนะนำและรักษาจากทันตแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยถูกต้องเช่น โรงพยาบาลหรือคลินิกทำฟันเพื่อประชาชนจะได้รับการดูแลและคำแนะนำจากทันตแพทย์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมช่องปากจนถึงหลังจากใส่ฟันปลอมเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมในการเบิกตามสิทธิต่างๆตามต้นสังกัดและควรหาข้อมูลของทันตแพทย์และสถานพยาบาลที่จะเข้ารับบริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการซึ่งสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของทันตแพทยสภาทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายหรือหากได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ Email:1556@fda.moph.go.thหรือตู้ปณ.1556ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทางOryorSmartApplication หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม