ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อในปาก

| |
อ่าน : 4,289

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงติดเชื้อในปาก thaihealth

แฟ้มภาพ

อย.เตือนทำ "ฟันปลอมเถื่อน" อนตราย เสี่ยงเกิดแผลเรื้อรัง ติดเชื้อในช่องปาก เหตุวัสดุเครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการฆ่าเชื้อถูกต้อง คนทำไม่ใช่ทันตแพทย์ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ วอนอย่าเห็นแก่ราคาถูกและรวดเร็ว

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโฆษก อย.เปิดเผยว่าในปัจจุบันพบว่ามีประชาชนบางส่วนไปรับบริการทำฟันปลอมเถื่อนตามตลาดนัดแผงลอยริมถนน และห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเห็นว่ามีราคาถูก และสะดวกรวดเร็วสามารถรอรับฟันปลอมได้ทันทีแต่การใช้บริการรับทำฟันปลอมเถื่อนเหล่านี้อาจเกิดการติดเชื้อหรือการเกิดโรคในช่องปากเนื่องจากสถานที่ทำฟันปลอมเถื่อนเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขสถานที่มักไม่สะอาดตามสุขอนามัยที่ดี เครื่องมือที่ใช้อาจไม่ได้มาตรฐานไม่มีขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้งานในผู้รับบริการแต่ละคนอีกทั้งผู้ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์จึงขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะและไม่ทราบขั้นตอนรวมถึงวิธีการในการทำฟันปลอมที่ถูกต้องรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทำฟันปลอมไม่เหมาะสมมักจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่สะอาด ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการติดเชื้อกับอวัยวะในช่องปาก

"อันตรายที่อาจเกิดจากการทำฟันปลอมเถื่อนมีหลายรูปแบบเช่น การออกแบบฟันที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อฟันซี่ใดซี่หนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไปทำให้ฟันซี่ที่แข็งแรงกลายเป็นฟันที่อ่อนแอ เกิดการโยกสึกกร่อน และหัก รวมทั้งอาจเกิดการสบฟันที่ผิดปกติเกิดแผลจากการสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้มและลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรังทั้งนี้ การใส่ฟันปลอมโดยไม่เตรียมช่องปากที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักทันตกรรม เช่น ไม่อุดฟันซี่ที่ผุขูดหินปูน รักษารากฟัน หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้เมื่อเกิดปัญหาหลังการทำแล้วการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติจะเป็นไปด้วยความลำบาก" รองเลขาธิการ อย. กล่าว

ภก.ประพนธ์ กล่าวว่า ฟันปลอมจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่งประชาชนที่ต้องการทำฟันปลอมควรขอคำแนะนำและรักษาจากทันตแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยถูกต้องเช่น โรงพยาบาลหรือคลินิกทำฟันเพื่อประชาชนจะได้รับการดูแลและคำแนะนำจากทันตแพทย์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมช่องปากจนถึงหลังจากใส่ฟันปลอมเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมในการเบิกตามสิทธิต่างๆตามต้นสังกัดและควรหาข้อมูลของทันตแพทย์และสถานพยาบาลที่จะเข้ารับบริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการซึ่งสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของทันตแพทยสภาทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายหรือหากได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ Email:1556@fda.moph.go.thหรือตู้ปณ.1556ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทางOryorSmartApplication หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม