เวทีเยาวชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,606

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน โดย นายพิทยา เสนาโนฤทธิ์

ภาพประกอบจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

เวทีเยาวชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

จังหวัดน่านจัดประกวดโต้วาทีในหัวข้อ “เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์”

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวเยาวลักษณ์ อุนรักษ์  รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเวทีการประกวดโต้วาที ในหัวข้อ “เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์” เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน  ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน จัดเวทีประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก  ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์ ตามโครางการการสื่อสารสร้างพลัง ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2559

โดยมีเยาวชนจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ทีม ได้แก่ 1.โรงเรียนสตรีศรีน่าน 2 ทีม 2. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 2 ทีม 3.โรงเรียนสา 1 ทีม 4. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1 ทีม 5. วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 ทีม โดยโรงเรียนสตรีศรีน่านทีม 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ทีม 1 ได้รับรางวัลที่2 โรงเรียนสา และ โรงเวทีเยาวชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealthเรียนศรีสวัสดิวิทยาคาร ทีม 2 ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดโต้วาทีเยาวชน รณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เมารัก ดีร้อยเท่า กว่าดื่มเหล้าเบียร์

ในครั้งนี้ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดน่าน โดยขับเคลื่อนและรณรงค์เฝ้าระวัง เตือนภัย โดยใช้มาตรการกลุ่ม มาตรการสังคม มาตรการด้านประเพณีวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการลดอัตราการดื่มและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีต่างๆ และเป็นการเตือนสติให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้มีการรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในทุกเทศกาล นับว่าเป็นกิกรรมที่ดี เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเด็กรุ่นใหม่ได้แสดงออกและเสดงความคิดเห็น เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนได้รู้จักแยกแยะความมีเหตุมีผลไหวพริบปฏิภาณที่ดีที่จะอยู่กับสังคมปัจจุบันได้ เลือกที่จะดำเนินชีวิตที่ดีได้ และจะทำให้เกิดการกระตุ้นในสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาการขับเคลื่อน ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม